Fylkestinget har vedtatt handlingsplan for Tenk Tromsø

Fylkestinget slutter seg til forslag til rullering av handlingsplan for bypakke Tenk Tromsø og gir samtidig fylkesrådet fullmakt til å delta i forhandling om byvekstavtale for Tromsø.

Flertall

Med 50 stemmer for og seks stemmer imot vedtok fylkestinget i 22. juni 2022 handlingsplan for bypakke Tenk Tromsø. Det er forventet at kommunestyret i Tromsø kommune skal fatte tilsvarende vedtak i august. Fylkesråd for samferdsel er glad for at det er bred tverrpolitisk enighet rundt Tenk Tromsø.

– Jeg er veldig glad for at et overveldende flertall i fylkestinget sluttet seg til handlingsprogrammet for Tenk Tromsø, sier fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen (Ap).

4-årsperiode

Fra 2022 til 2025 skal det brukes 1,5 milliarder kroner for å skape økt fremkommelighet i Tromsø. 962 millioner kroner er blant annet øremerket prosjektet Trafikksikker skoleveg, mens 190 millioner kroner skal opprettholde og styrke busstilbudet i byen. Det betyr flere avganger, raskere reisetid og fortsatt gode betingelser for bussbrukere. 

– Dette bidrar til tidenes kollektivsatsning i Tromsø. De neste fire årene skal vi gjennom Tenk Tromsø gjøre det enklere å reise effektivt og rimelig med buss i Tromsø, slik at enda flere kan velge kollektivt på en eller flere av sine daglige reiser, sier fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen (Ap).

Fremkommelighet

Tall fra årets fem første måneder viser at flere finner tilbake til bussen i Tromsø. Fra talerstolen i Vadsø under fylkestinget påpeker fylkesråd for samferdsel at flere bussreiser kommer alle trafikanter til gode, også bilister.

– Vi ser en fin vekst på bussen i Tromsø og tromsøværinger er blant de beste i landet til å reise kollektivt. Når flere reiser med bussen blir det også færre biler på veiene, slik at de som trenger bilen kommer seg raskere og enklere frem i trafikken, sier fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen (Ap).

Endelig vedtak og saksdokumenter finner du her (sak 33/22):

Møtekalender - Møter - Fylkestinget (21.-24.06.2022) (360online.com)

Til toppen