Grønt fokus med ny klima- og miljørådgiver

Kvinne foran bygning. - Klikk for stort bildeFylkesråd for samferdsel, Anette Masternes Hansen. TFFK Fylkesrådet vedtok tirsdag å lyse ut en to-årig prosjektstilling som klima- og miljørådgiver på samferdsel.

Samferdselssektoren står for 1/3 av norske klimagassutslipp utenfor kvotepliktig sektor, og har derfor stort potensiale for å jobbe aktivt og målrettet med klimakutt. I tråd med fylkestinget strategiske satsning på miljøfokus i desember 2021, og i kjølvannet av ny kontraktstrategi for avdeling Plan, Prosjektering og Utbygging (PPU),  har klima og miljøkrav krevd en betydelig innsats.

– Dette er et område i sterk teknologisk utvikling, som på noen områder spriker. Det er på dette tidspunkt ikke gitt hvilke tekniske og teknologiske løsninger som vil dominere i markedet. Sett i sammenheng med et umodent leverandørmarked vil arbeidet bli krevende. Vi er derfor veldig glade for at et samlet fylkesråd i dag anerkjenner vårt behov for å styrke både kapasiteten og kompetansen innad i samferdselsdivisjonen på dette området gjennom denne nye prosjektstillingen, sier fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen (AP).

Utslippskutt

Fylkeskommunens ønske er at en slik stilling skal hjelpe samferdsel å komme nærmere målet om 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp innen 2030. Stillingen er tiltenkt å ha et bredt ansvarsområde, men med et konkret søkelys på utbyggingsprosjektene og innarbeidingen av klima- og miljøkrav i disse kontraktene. Samferdsel ønsker seg tettere dialog med leverandørmarkedet og nærmere samarbeid med øvrige byggherrer innen vei og infrastrukturbygging.

– Et av ønskene er også at en slik rådgiver kan drive intern opplæring og videreformidling, slik at vi samlet hever vår grønne kompetanse. Som ung politiker krever jeg ansvarlighet gjennom klimahandling og er utålmodig etter å få på plass tiltak som skal bidra til at også fylkeskommunen gjør sitt for å kutte i utslipp, sier Masternes Hanssen.

Til toppen