Invitasjon til markedsdialog – Deteksjon og varsling av snøskred over vei

Snøskred fra fjell over veg. - Klikk for stort bildeSnøskred er en vedvarende trussel langs vegene våre. Her utløses et skred ved Skalandtunellen. Andreas Persson. Det er behov for å finne en løsning på deteksjon av snøskred som treffer veien og om det er trafikanter inne i skredområdet. Bedre og raskere informasjon om når og hvor det har gått snøskred vil redde liv og gjøre hverdagen tryggere for de som ferdes på utsatte veistrekninger.

Troms og Finnmark Fylkeskommune (TFFK) inviterer med dette til markedsdialog rundt utvikling av et produkt med stort markedspotensial, stor samfunnsmessig betydning - hvor den vinnende løsningen kan lede fram til en direkteanskaffelse. I den forbindelse gjennomfører vi en digital dialogkonferanse 27. januar 09.00-13.00.

Usikkerhetsmoment i hverdagen

Snøskred fra fjell over veg. - Klikk for stort bildeSkreddeteksjon kan hindre veifarende fra å kjøre inn i skred. Bilde er fra Tamokdalen. Andreas Persson. Snøskred over vei kan utgjøre en betydelig risiko for trafikanter og er noe som oppleves utrygt i hverdagen for de som må benytte veier som er utsatt for dette. I tillegg til faren for selv å bli tatt av skred, så er det et betydelig usikkerhetsmoment med tanke på fremkommelighet i hverdagen.

I perioden januar til mars 2021 ønsker vi å komme i kontakt med potensielle leverandører med det formål å:

  • Informere markedet om prosjektet og utfordringene som ønskes løst
  • Informere om innovasjonspartnerskap og innovative anskaffelser og få tilbakemelding på anskaffelsen og prosessen
  • Få innspill fra leverandørene til hvordan man best kan løse utfordringene, herunder oversikt over mulige teknologier og mulige løsningsområder

Ønsker kontakt med leverandører

Vi inviterer med dette derfor potensielle leverandører til en åpen markedsdialog med mål om å utvikle løsninger for deteksjon av snøskred over vei og om kjøretøyer befinner seg i skredområdet samt varsle om dette.

Vi ønsker dialog med alle typer leverandører; store og små, nye og gamle, de med erfaring fra bransjen og de som tradisjonelt har levert til helt andre bransjer, og både de som kan levere hele eller deler av en slik løsning. Formålet med markedsdialogen er å presentere målsettingen og utfordringer, og forberede markedet på våre behov.

Markedsdialogen består av flere aktiviteter:

Påmelding og mer informasjon om dialogaktivitetene finnes her: https://www.markedsdialog.no/skredsikring

Du finner også mer informasjon om prosjektet på prosjektets nettside.

Ta kontakt med prosjektleder Espen Lauvlund Nilsen dersom du har spørsmål.

Til toppen