Kan du bidra til bedre trafikksikkerhet?

To barn på usikker skoleveg - Klikk for stort bildeTrafikksikkerhetsutvalget håper på mange gode søknader til prosjekter som fremmer trafikksikkerhet. Marthe Mølstre. Fristen for å søke om økonomisk støtte til trafikksikkerhetstiltak nærmer seg

I 2021 er det blitt delt ut 10 millioner kroner til kommuner, organisasjoner og privatpersoner som har søkt fylkeskommunen om tilskudd.

Det er Fylkeskommunalt trafikksikkerhetsutvalg i Troms og Finnmark fylkeskommune som deler ut midler til gode og etterlengtede prosjekter for å bedre trafikksikkerheten. Line Fusdal er medlem i det politiske utvalget. Hun håper folk kaster seg rundt og søker på nyttige tiltak i sine lokalmiljø.

– Det vi erfaringsmessig får flest søknader på, er fysiske trafikksikkerhetstiltak langs fylkeskommunale eller kommunale veier. Bygging av fortau og fartshumper, etablering av hjertesoner rundt skoler og oppsett av autovern er noen eksempler. Vi får også en del søknader om penger til holdningsarbeid. Nytt i år er at vi åpner for å søke om midler til pilotprosjekter . Det er mange som har gode tanker og ideer ute i kommunene, og dette kan være en mulighet til å prøve ut nyskapende tiltak eller nye metoder å løse lokale trafikkproblemer på, sier Fusdal.

 

Kvinnelig politiker - Klikk for stort bildeMedlem i trafikksikkerhetsutvalget, Line Fusdahl TFFK  

Hvem kan søke?

Kommuner, organisasjoner og privatpersoner kan søke på midler til trafikksikkerhetstiltak.

Støtte kan gis til følgende prosjekttyper:

  • Fysiske trafikksikkerhetstiltak på og langs fylkeskommunal og kommunal veg.
  • Opplæring, informasjonsarbeid og holdningsarbeid som kan forebygge trafikkulykker.
  • Pilotprosjekter som søker løsninger på trafikksikkerhetsutfordringer.

Retningslinjer for å søke om fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler (PDF, 134 kB)

Send søknad elektronisk her

Søknadsfrist

NB! Fristen for å søke trafikksikkerhetsmidler er 15. november 2021.

Til toppen