Konkurranse på oppgradering Tromsøtunnelene – åpningsprotokoll

Troms og Finnmark fylkeskommune hadde tirsdag 9. mai 2023 kl. 12.00 åpning av tilbud på rehabilitering av Tromsøtunnelene.

Det er biler som kjører inn og ut av en tunnel. - Klikk for stort bildeOppgraderingen av Tromsøtunneler starter opp i sommer 2023. TFFK

Det er levert to tilbud i konkurransen og tilbudene er innenfor den avsatte rammen i budsjett og økonomiplan 2023-2026.

Tilbudene vil nå bli underlagt kontrollregning, kvalitetssikring og juridisk gjennomgang før det blir fremmet sak for fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune for beslutning.

Etter behandling av fylkesrådet vil vi komme tilbake med nærmere detaljer om gjennomføringen, herunder datoer for planlagt oppstart og sluttføring av prosjektet. Vi kan imidlertid forskuttere at det blir oppstart av arbeidet i løpet av sommeren 2023.

Til toppen