Kontrakt signert for Sørabekken bru

Fylkesråd for samferdsel har i dag signert kontrakten for utskifting av Sørabekken bru på fv. 7748 i Harstad kommune.

Det er to mennesker som skriver på papir. - Klikk for stort bildeFylkesråd for samferdsel Agnete Masternes Hanssen (Ap) signerer kontrakten for Sørabekken bru. TFFK

Entreprenøren Vinter Entreprenør As skal gjennomføre prosjektet. I arbeidene inngår riving av den gamle bruen og etablering av ny bru på fv. 7748 Sørliveien. Veien, som har en ÅDT (årsdøgntrafikk) på 260, ligger like utenfor Harstad sentrum mot Borkenes. Adkomst til veien skjer fra rv. 850 like ved Åsegarden.

For fylkesrådet har det vært viktig at vi i fylkeskommunen gjennom vår kontraktstrategi kan bidra til at lokale og regionale entreprenører kan jobbe på oppdrag for fylkeskommunen, sier Agnete Masternes Hanssen (Ap), fylkesråd for samferdsel.

Fylkeskommunen er en betydelig aktør for utvikling av veinettet og anleggsbransjen vår. Derfor er det viktig at vi bidrar til verdiskaping gjennom måten vi rigger anbudene våre, slik at lokale entreprenører kan nå opp i konkurransen, avslutter fylkesråden.

Oppstart september 2023

Den eksisterende bru skal erstattes med en platebru, samt tilhørende utkiling på begge sider i en lengde på cirka 150 meter.

I samme utførelse skal det bygges en interrimsvei nedstrøms den eksisterende bruen med en lengde av cirka 150 meter.

Den oppgraderte delen av veien skal asfalteres, og om dette ikke lar seg utføre høsten 2023 skal det utføres sommeren 2024.

Oppstart blir i september 2023, og arbeidene skal avsluttes 30. november 2023.

Til toppen