Kontraktsignering for fv. 866 Maursund- og Kågentunnelen

Ivar B. Prestbakmo - Klikk for stort bildeIvar B. Prestbakmo Lars Åke Andersen Kontrakten mellom Troms og Finnmark fylkeskommune og Mesta er nå signert av fylkesordfører Ivar B. Prestbakmo.

Det omfattende arbeidet i Maursund- og Kågentunnelen skal etter planen starte i løpet av november 2020. Arbeidet forventes ferdig i starten av oktober 2022. Kontraktsummen lyder 210 954 192, 90,- eks. mva.

– Oppgraderinga av Maursund- og Kågen tunnelen er et utrolig viktig prosjekt som har vært sterkt ønsket, og som jeg har vært opptatt av å få på plass.  Jeg er svært glad for å ha skrevet under kontrakten som setter i gang arbeidet i begge tunnelene. Når disse står ferdig har vi bidratt til god og forutsigbar transport gjennom tunellene, sier fylkesordfører, Ivar B. Prestbakmo (Sp).

Kontraktert entreprenør ser fram til å starte med arbeidet.

– Vi er veldig fornøyd med avtalen og ser fram til et godt samarbeid med kommunen og lokalbefolkninga, sier prosjektleder i Mesta, Sigurd Storøy.

Dobbel oppgradering

Arbeidet er omfattende og består blant annet i montering av tunnelventilasjon (Maursund), ny LED-belysning, nødstasjoner og rømningslys. Det skal monteres DAB-radio, nødnett, videoovervåking og tilknytning til Veg trafikk sentralen (VTS), samt Co/No2 gassmålere, nødstrøm, komplettering av ny vann- og frostsikring, oljeutskillere, i tillegg til utskifting av drenssystemene, elektrokabler og pumpeledninger. Det skal bygges fire nye tekniske bygg samt renovere et eksisterende bygg. Dessuten blir det gjort tilpasninger slik at tunellene oppnår en kjørebanebredde/fri høyde på 6,0 m/4,6 m i hele tunnelenes lengde. Når tunnelene åpner vil det tillates å sykle gjennom tunnelene.                                                                                                                                

Fakta om tunnelene

Maursundtunnelen er en undersjøisk veitunnel som går under Maursundet mellom fastlandet og øya Kågen i Troms. Tunnelen går mellom Hamneidet på fastlandet og Kågelva på Kågen, og er en del av fylkesvei 866. Kågentunnelen er en veitunnel i Skjervøy kommune, som erstattet den rasutsatte veistrekning mellom Flåten og Skognesbukta på øya Kågen.

Fv. 866 Kågentunnelen

 • Lengde 1730 meter
 • Maks stigning 1 prosent
 • Åpningsår 1991
 • ÅDT 700
 • Vegbredde 6,5 meter
 • Fri høyde 4,6 meter
 • Fartsgrense 60 km/t

 

Fv. 866 Maursundtunnelen

 • Lengde 2122 meter
 • Maks stigning 10 prosent
 • Åpningsår 1991
 • ÅDT 700
 • Vegbredde 6,5 meter
 • Fri høyde 4,6 meter
 • Fartsgrense 60 km/t.

 

Til toppen