Markerte veiutbedringer langs fv. 848 Ytre Forså – Sørrollnes

Torsdag 7. september inviterte Troms og Finnmark fylkeskommune til markering av veiprosjektet på veistrekningen i Ibestad kommune.

En ung dame klipper gjennom et Norgesbånd med saks. Til høyre står en mann som holder båndet, - Klikk for stort bildeFylkesråd for samferdsel Agnete Masternes Hanssen (Ap) klipper snora, som holdes av ordføreren i Ibestad, Dag Sigurd Brustind (H). Sophia-Charlotte Hahn / TFFK

Representanter fra fylkeskommunen, Ibestad kommune og entreprenøren Målselv Maskin & Transport AS deltok. Fylkesråd for samferdsel Agnete Masternes Hanssen (Ap) orienterte om veiprosjektene og foretok den offisielle åpningen. Etterpå var det servering på Sørrollnes grendehus, der ordfører i Ibestad Dag Sigurd Brustind (H) holdt tale og Svein-Oluf Lilleng fra Målselv Maskin & Transport AS fortalte om prosjektgjennomføringen.

– Dette er en god dag for samferdsel i Troms. Utbedringen av veistrekningen har stor betydning for trafikksikkerhet og fremkommelighet for næringslivet og innbyggere i Ibestad kommune, sier fylkesråd for samferdsel Agnete Masternes Hanssen (Ap). Veien er en viktig ferdselsåre fra Harstad langs kysten nordover for både befolkning, sjømatindustri og annet næringsliv.

Dette er en vei med to norske flagg ved siden. - Klikk for stort bildeSlik ser den nye veien ut ved Sørrollnes. Sophia-Charlotte Hahn / TFFK

Breddeutvidelse og rassikring

Veistrekningene ligger på øya Rolla i Ibestad kommune og har hatt lav standard med smal kjørebane, ujevn kurvatur og bratte opp- og nedoverbakker. Arbeidene har pågått et drøyt år og omfattet en generell breddeutvidelse til minimum 5,5 meter av veien i den eksisterende veitraseen. Totalt er 2.600 meter vei utbedret. Det er også foretatt erosjonssikring og gjort viktige rassikringstiltak.

På Ytre Forså er det etablert to nye betongbruer over Storelva.

– Jeg vil takke fylkeskommunen og kommunen for et godt samarbeid og takker bilistene for deres tålmodighet, sier Svein-Oluf Lilleng i Målselv Maskin AS. Takk for hyggelige folk!

– Vi som innbygger kan benytte oss av en helt ny veibane vi kan kjøre på, sier ordfører i Ibestad Dag Sigurd Brustind (H). Veien er utbredet til fem meter, og se hvor bredt det er blitt nå, det er en stor forbedring. Også er det utrolig viktig med mindre synlige tiltak som stikkrenneskift. I dag er det store trailer med sjømat som kan gå fram og tilbake på veien. Dette er et stort seg i riktig retning for Ibestad kommune.

Til toppen