Ny bru over Joselva og Gapperoselva på plass

Troms og Finnmark fylkeskommune har skiftet ut bruene over Joselva og Gapperoselva på fv. 8650 i Nordreisa kommune.

Dette er en bru i en skog, med ny asfalt. - Klikk for stort bildeHer er den nye bruen over Gapperoselva på plass. TFFK

Joselva og Gapperoselva bru er to av tre bruer i Reisadalen i Nordreisa kommune som har byggeår 1930. Joselva bru ligger cirka 30 kilometer fra Storslett på fv. 8650 og Gapperoselva bru ligger cirka 33 kilometer fra Storslett. Den tredje bruen på fylkesveien, Bergelva bru, er allerede blitt utskiftet og ferdigstilt høsten 2021.

De eksisterende bruene var særdeles smale og har hatt store skader på rekkverk og overbygning, samt at de hadde en veldig utfordrende horisontal og vertikalkurvatur.

Dette har vært et viktig prosjekt for trafikksikkerheten, sier fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap). Vi viser at vi prioriterer samferdsel høyt i Troms, og nå blir fremkommeligheten og sikkerheten betydelig forbedret i Reisadalen.

Det er to blonde damer som smiler. - Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap) smiler sammen med ordfører i Nordreisa Hilde Nyvoll (Ap). TFFK

Nye bruer og ny veilinje

Prosjektet omfattet bygging av nye bruer og ny veilinje på krysningsstedene nedstrøms de gamle bruene. På grunn av dette kunne de eksisterende bruene brukes til trafikkavvikling i byggeperioden. Derfor har det vært kun små stans i trafikken, og disse kunne styres inn på tidspunkt som har vært til minst bry for brukerne.

– Fylkesvei 8650 opp Reisadalen har fått et historisk løft med tre nye bruer, sier ordfører i Nordreisa kommune, Hilde Nyvoll (Ap). I fjor høst Bergelvbrua og nå nye bruer ved Joselva og Gahperus. Denne satsinga på distriktet er gull og jeg håper at vi om kort tid også ser ny asfalt opp Reisadalen.

Ved Gapperoselva er det etablert en prefabrikert betongbjelkebru med 23 meter spenn og 7,57 meter føringsbredde. En ny veilinje er etablert på begge sider av bruen, med en totalutstrekning av 430 meter. Ved Joselva er det bygd en prefabrikert betongbjelkebru med 18 meter spenn og 8,57 meter føringsbredde. Totalutstrekningen er på 395 meter.

Anleggsarbeidene har hatt oppstart i oktober 2022 og ferdigstillelse i august 2023. Entreprenøren på prosjektet var Nordasfalt AS.

Entreprenøren har ivaretatt HMS på en meget god måte, de har valgt løsninger som er sikker og god for både arbeidere og byggherre, sier Eirin Anne Blix, seksjonsleder for utbygging i fylkeskommunen.

Det er en bru på en flat vei med et hus og fjell i bakgrunn. - Klikk for stort bildeSlik ser den nye bruen over Joselva ut. TFFK
Til toppen