Nye driftskontrakter i Sør-Troms og Nord-Troms

Troms og Finnmark fylkeskommune er i gang med å lyse ut en rekke helårskontrakter for fylkesveiene i Troms. Fire kontrakter lyses ut i januar og februar.

Det er et kart som viser områdene i Sør-Troms som dekkes av DK Astafjorden og DK Tjeldsund. - Klikk for stort bildeDriftskontraktene for Astafjorden og Tjeldsund dekker et stort område i Sør-Troms. TFFK

– Vi skal nå lyse ut kontrakter som skal inneholde drifts- og vedlikeholdsoppgaver med funksjonsansvar for vinterdrift, samt drift og vedlikehold av veiene i sommerhalvåret. De skal også inneholde helårsberedskap for å ivareta ulike hendelser på veinettet, og legge til rette for allsidig konkurranse, sier fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap).

Driftskontrakt 5440 Tjeldsund 2023-2028

Kontrakten omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på fylkesveier og gang- og sykkelveier med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Tjeldsund og Gratangen kommune. Entreprenøren som vinner anbudet vil få ansvaret for brøyting, sommerdrift og mindre vedlikeholdsoppgaver.

Veinettet består av 200 km vei totalt, inkludert gang- og sykkelvei. Trafikken på veinettet varierer fra en ÅDT (årsdøgntrafikk) på om lag 60 til 1550.

Innleveringsfrist er 20.02.2023.

Kartet viser de fylkesveiene som dekkes av DK Tjeldsund. - Klikk for stort bildeTotalt inngår det cirka 200 km vei i driftskontrakten Tjeldsund. TFFK

Driftskontrakt 5441 Astafjorden 2023-2028

Kontrakten omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på fylkesveier og gang- og sykkelveier med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Ibestad, Salangen, Lavangen, Bardu og Gratangen kommune. Entreprenøren som vinner anbudet vil få ansvaret for brøyting, sommerdrift og mindre vedlikeholdsoppgaver.  

Veinettet består av 257 km vei totalt, inkludert gang- og sykkelvei. Trafikken på veinettet varierer fra om lag ÅDT 60 til ÅDT 1650.

Innleveringsfrist er 20.02.2023.

Kartet viser fylkesveiene som dekkes av DK Astafjorden. - Klikk for stort bilde257 km vei inngår i driftskontrakten Astafjorden. TFFK

Driftskontrakt 5442 Ullsfjord 2023-2028

Veinettet er på ca. 123 kilometer vei totalt, inkludert gang- og sykkelvei. Ullsfjordkontrakten dekker Balsfjord og Tromsø kommune. Arbeidet omfatter vinter og sommerdrift av fylkesveger.

Utlysning kommer i februar.

Driftskontrakt 5443 Lyngen 2023-2028

Kontrakten omfatter ca. 168 kilometer vei, inkludert litt fortau og gang- og sykkelvei, og dekker Storfjord og Lyngen kommune. Arbeidet omfatter vinter- og sommerdrift av fylkesveier.

Utlysning kommer i februar.

Det er et kart som viser områdene i Sør-Troms som dekkes av DK Ullsfjord og DK Lyngen. - Klikk for stort bildeDette området dekkes av driftskontraktene for Lyngen og Ullfsjord. TFFK

Erstatter tidligere felleskontrakter

I Troms er det rundt 3000 kilometer med fylkesvei. Dagens felles drifts- og vedlikeholdskontrakter med Statens vegvesen for områdene Lyngen og Ofoten utløper 31. august 2023. De erstattes av flere mindre og større driftskontrakter. Oppstart på de nye kontraktene er 1. september 2023. Kontraktene for Tjeldsund og Astafjorden har en gjensidig opsjon for å forlenge kontrakten med 12 måneder.

Kontraktsformen blir en kombinasjon av fastpris og enhetspriskontrakter, der entrepriseformen er byggherrestyrt utførelsesentreprise. Det blir i tillegg satt kvalifikasjons- og miljøkrav.

Til toppen