Pangåpning av skredkontrollanlegget i Grøtfjorden

Onsdag 16. november markerte Troms og Finnmark fylkeskommune åpning av skredanlegget langs fv. 7768 i Grøtfjorden.

Bildet viser avfyring av et skredtårn fra et fjell med snø. - Klikk for stort bildeAvfyring skredtårn. Sophia-Charlotte Hahn / TFFK

Markeringen fant sted kl. 12.00 i Grøtfjorden langs fv. 7768 på Kvaløya i Tromsø kommune.

Fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen (Ap), og representanter fra fylkeskommunen og fra entreprenøren Wyssen Norge AS var til stede under markeringen.

Som inviterte gjester deltok det representanter fra Tromsø kommune, Norges arktiske universitet (UiT) og Tromvik utviklingslag. Fylkesråd for samferdsel holdt tale og det ble avfyring av skredtårn. I etterkant kunne pressen stille sine spørsmål.

Snøskredkontroll

10 skredtårn er blitt opprettet i Grøtfjorden. I løpet av vinteren skal det gjennomføres jevnlig snøskredkontroll. Når skredfaren øker, vil veien stenges i cirka en halv time og kontrollert skred utløses. Gjennom hyppige nedsprenginger blir skredene små, og behovet for å rydde skredmasser på veien minimalt.

– Vi gleder oss over at rassikringen nå er på plass, sier Agnete Masternes Hanssen (Ap), fylkesråd for samferdsel. Det vil bidra til trygg ferdsel i området og forkorte perioder med stengingen av veien i vinter.

Bildet viser fylkesråd for samferdsel i en gul refleksjakke. - Klikk for stort bildeFylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen (Ap), taler under markeringen. Sophia-Charlotte Hahn / TFFK

– Det har vært veldig godt samarbeid med fylkeskommunen og da spesielt byggeleder gjennom utbyggingsfasen, sier Stian Langeland fra Wyssen. Sammen har vi funnet gode løsninger og levert et prosjekt uten skader eller fravær. Nå som driften starter, starter selve sikringen. Der et det bra at fylkeskommunen har lagt opp til et solid driftsopplegg med flinke fagfolk som skal følge dette prosjektet opp tett gjennom vinteren.

En mann i blå jakke viser fylkesråd for samferdsel en svart mappe. - Klikk for stort bildeStian Langeland fra Wyssen viser fylkesråd for samferdsel hvordan skred kan utløses ved bruk av mobil. Sophia-Charlotte Hahn / TFFK.

Helhetlig skredsikring for fylkesveiene i Troms og Finnmark

I Grøtfjorden har det tidligere vært store utfordringer med stengt vei på grunn av ras eller rasfare. Skredsikringen som nå gjøres vil bedre framkommeligheten og sørge for at både folk og næringsliv kan ferdes trygt.

Rassikringen i Grøtfjorden er del av et større skredsikringsprogram som fylkestinget i Troms og Finnmark vedtok i oktober 2020.

Forebyggende skredkontroll basert på bruk av skredtårn, overvåking og kontrollerte utløsninger er en mer kostnadseffektiv teknologi enn tunell eller skredoverbygg.

Installering av skredtårn er også en miljøvennlig løsning, ettersom tårnene er boret direkte, uten bruk av betong, i fjellet, og området kan enkelt tilbakeføres til naturen.

I tillegg til skredtårnene er det blitt satt opp en skredradar som overvåker skredaktiviteten i fjellsidene. Den vil komme til nytte fagfolkene fra fylkeskommunen og entreprenøren spesielt på mørke dager med lite sikt. Det bidrar til tryggere beslutningsgrunnlag om forebyggende skred skal utløses.

– Forebyggende skredkontroll er den mest brukte metoden for skredkontroll i resten av verden, sier fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen (Ap). Den har vært i drift i Alpene, USA, Canada og flere andre land siden cirka 2000, mens i Norge ble den innført i 2014.

Mange mennesker, de fleste i gule refleksjakker, står på en vei foran et fjellområde. - Klikk for stort bildeDet var fint vært og godt oppmøte under markeringen i Grøtfjorden. Sophia-Charlotte Hahn / TFFK
Til toppen