Periodevis stenging av Skattørsund bru 10. november

Skattørsundet bru på fv. 866 i Skjervøy kommune vil bli stengt i perioder fredag 10. november fra kl. 09.00 til kl. 12.00.

Bildet viser en bru med fjell i bakgrunn. - Klikk for stort bildeSkattørsundet bru blir stengt i perioder fredag 10. november. TFFK

Stengetid kan komme opp mot en time av gangen. Dette betyr at det slippes biler gjennom cirka hver time.  

Det vil opprettetes ett nødnummer for utrykningskjøretøy for passering.

Spesialinspeksjon utføres

Stengingen skyldes at det skal utføres en spesialinspeksjon under bruplata med brulift. Inspeksjonen skal utføres på begge sidene av brua.

Til toppen