Regional transportplan for Troms ute på høring

Bilde av asfalt i solnedgang Thor Willy Holth Hansen, TFFK Regional transportplan for Troms 2022-2033 inkludert handlingsprogram er nå ute på høring og offentlig ettersyn, med frist for innspill 26. oktober 2022.

Troms og Finnmark fylkeskommune ved divisjon for samferdsel har etter planprogram fastsatt av Fylkestinget i sak 8/22 utarbeidet utkast til Regional transportplan for Troms 2022 – 2033. På oppdrag fra Fylkesrådet Mo er planforslaget utarbeidet av administrasjonen og ikke politisk behandlet. Etter endt høring og merknadsbehandling legges saken frem for politisk behandling i fylkesrådet og endelig behandling av Troms og Finnmark fylkesting som regional planmyndighet i desember 2022.

Regional transportplan for Troms 2022 – 2033 er innrettet med en strategisk del og et handlingsprogram i samme dokument. Gjennom den strategiske delen tar transportplanen opp utviklingsområder relevant for samferdsel i Troms og trekker opp strategisk retning, prinsipper og handlingsrom. Handlingsprogrammet binder målsetninger og strategier sammen med tiltak for gjennomføring av transportplanen.

Samferdselsdirektør, Bjørn Kavli, er tilfreds med at administrasjonen har levert et grundig utkast til ny regional transportplan og at det har vært gjennomført grundige møteprosesser eksternt.

– Nå ser vi fram til mange gode innspill knyttet opp til den politiske behandling, avslutter Kavli.

Forslaget til plandokument og informasjon om hvordan en kommer med innspill finner du her.

Høringsdokumentet er også tilgjengelig for allmennheten i resepsjonen på fylkeshuset i Tromsø, Strandvegen 13. Kan hentes i fylkeshusets åpningstider, mandag til fredag 08:00-15:45.

Til toppen