Sommerferie-åpent i Ibestadtunnelen

I uke 28, 29 og 30 vil Ibestadtunnelen være åpen for fri ferdsel. Prosjektet tar sommerferie og dermed opphører kolonnekjøringa midlertidig.

Arbeidet i Ibestadtunnelen tar tre uker sommerferie. Tunnelen ryddes for maskiner og kjørebanen ryddes slik at tunnelen er åpen for alminnelig ferdsel.

Det betyr at tunnelen er åpen fra lørdag 10.07.21 klokken 19.00 til mandag 02.08.21 klokken 06.00.

På Andørja- og Hamnviksiden opprettholdes eksisterende fartsgrenser, henholdsvis 50 km/t og 60 km/t. Midlertidig fartsgrense i tunnelen settes til 70 km/t.

Slik fungerer kolonnekjøringa

Fra og med uke 31 fortsetter arbeidet og kolonnetidene gjenopptas.

Kolonnene kjøres med ledebil fordi det er både folk og maskiner inne i tunnelen når trafikken skal passere.

Det er viktig å tilpasse farten og å følge ledebilen, for din og andres sikkerhet. For å kunne slippe igjennom en kolonne må folk og maskiner ryddes ut av vegen, det betyr at de fortsatt er inne i tunnelen når bilene kjører.

Kolonnetider er tidsrommet ledebilen går, er det tid vil ledebilen også gå mellom oppsatte avgangstider. Det betyr at om kolonnen ikke må vente for å overholde et fastsatt tidspunkt, kan det hende at ledebilen rekker å kjøre «en ekstra» tur. Da er det ikke satt opp ekstra gjennomslipp, men snakk om kontinuerlig gjennomkjøring når det ligger til rette for det.

Til toppen