To milliarder til reinvestering i fylkesvegnettet i Troms

En kvinne står i gul arbeidsjakke foran en målebil.  - Klikk for stort bildeFylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hansen (Ap). Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune. Fylkesrådet vil i kommende fireårsperiode gjennomføre tidenes investeringsløft for fylkesvegnettet i Troms. Dette vil få stor betydning for innbyggere og næringsliv i regionen.

Satsingen vil gi et vegnett tilpasset dagens og fremtidens tungtransport og sikre fremkommelighet for næringsliv og befolkning. Det legges til grunn at reinvesteringen på to milliarder vil gi 1100 km oppgradert veg.

– I dag vedtar vi et historisk løft for fylkesvegnettet i Troms. Dette løftet vil øke standarden betydelig og sørge for trafikksikre forhold for folk som ferdes på vegene våre, forteller Agnete Masternes Hanssen (Ap), fylkesråd for samferdsel.

Fylkesråd Masternes Hanssen (Ap) understreker at det nå er viktig at staten følger opp sine lovnader om et forpliktende nasjonalt etterslepsprogram for fylkesvegene.

– Vi har tatt den tøffe prioriteringen, nå må regjering og Storting følge opp. Dette kommer til å koste, men det er høyst nødvendig for å ivareta vegnettet vårt. Samferdsel jobber for å øke standarden og sørge for trafikksikre forhold for våre vegfarende, fastboende så vel som de på gjennomreise. Vi må endre ressursbruken fra «nød-reparasjoner» til permanente, bærekraftige utbedringer. Det skal holdes fokus på strekningsvise utbedringer slik at vi til slutt kommer i mål.

Reinvesteringsbudsjettet kommer med løfter

–  Vi skal sikre at befolkning og næringsliv har en akseptabel vegstandard som vil legge til rette for utvikling og bolyst i hele fylket, sier Masternes Hansen (Ap).

Fylkestinget vedtar gjennom reinvesteringsbudsjettet å forskyve Langsundforbindelsen til 2025, der prosjektering av Langsundforbindelsen (samt KS2) innarbeides i budsjettet fra 2025. De sparte kapitalutgiftene fra Langsundforbindelsen brukes til delinndekning av reinvesteringsprosjektet. Reinvesteringstiltak i Karlsøy kommune skal derfor prioriteres tidlig.

– Karlsøy har et stort etterslepsbehov på fylkeveiene i kommunen. Reinvesteringstiltak i Karlsøy kommune skal derfor prioriteres tidlig, avslutter fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hansen (Ap).

Til toppen