–  Tvinges over til fossil diesel

Buss tilhørende Troms fylkestrafikk kjører på en vei - Klikk for stort bildeDen 1. juli ble det innført veibruksavgift på biodrivstoff. Merkostnadene dette medfører tvinger fylkesrådet til å ta grep

Avgift gir merkostnader

Troms og Finnmark fylkeskommune har i dag kontraktsfestet bruk av fornybar biodiesel på majoriteten av sine busser. Regjeringen har nylig innført veibruksavgift på biodrivstoff med virkning fra 01. juli. Avgiften utgjør 3,62 kr per liter og medfører en betydelig økning i avgiften som bussoperatørene betaler for drivstoff.

– Bruk av biodrivstoff er mer miljøvennlig enn bruk av fossil diesel. Det er også grunnen til dette er en vanskelig sak, siden konsekvensen av avgiftsøkningen vil føre til overgang til fossil diesel. Det kan umulig være den politiske intensjonen bak avgiften, sier fylkesråd for samferdsel Kristina Hansen (Ap).

Kompensasjonskrav

Tide Buss har sendt krav om kompensasjon for merkostnader for perioden 1. juli til 31. desember 2020. Kompensasjonskravet er på 5,7 millioner kroner.

– Hvor stor effekten blir totalt sett er ikke fastsatt, men vi må regne med at den blir vesentlig. Vi har foreløpig ikke tatt stilling til kravet, forteller fylkesråd Kristina Hansen (Ap).

Har ikke annet valg

Troms og Finnmark fylkeskommune har vurdert det slik at dette er en merkostnad som ikke er økonomisk gjennomførbar innenfor de rammene som er satt for kollektivtrafikken.

– Vi har vurdert det slik at vi ikke har annet valg enn å gå over til fossil diesel, og spare oss for avgiftsøkningen. Dersom det blir klart at staten kompenserer for avgiftsøkningen vil vi gå tilbake til biodrivstoff igjen, avslutter fylkesråd Kristina Hansen (Ap).

Til toppen