UTV-brannbil bedrer tunnelsikkerheten

Brannmest Frank Stangnes og fylkesråd Agnete Masternes Hanssen sitter i den nye UTV-brannbilen. - Klikk for stort bildeBrannmester Frank Stangnes får overrakt den nye UTV-brannbilen fra fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen (Ap). Foto: Thomas Schanche/TFFK  Troms og Finnmark fylkeskommune har finansiert en brannbil til Tromsø brann og redning – med unik fremkommelighet. 

I forbindelse med den kommende rehabiliteringen av tunnelsystemet i Tromsø, vil det bli nedsatt framkommelighet og tidvis kødannelse i og utenfor tunnelene i byen. Brannvesenet så for seg enda vanskeligere adkomst til tunnelene i nødsituasjoner – så de søkte fylket om en drøy million i støtte til innkjøp av et spesialtilpasset kjøretøy med IR-kamera.

Valget falt på en nett og kjapp UTV, med plass til slukkeutstyr, fire røykdykkere i fullt utstyr og opptil seks pasienter på tilhenger bak.

Godt samarbeid

Brannsjef Øystein Solstad i Tromsø brann og redning, er glad Troms og Finnmark fylkeskommune innvilget søknaden.

– Vi har i lang tid vært i dialog med fylkeskommunen om forbedring av brannsikkerheten i tunnelene – så vi er veldig takknemlige for at dette viktige tiltaket er kommet på plass.

Artikkelen fortsetter under bildet

Mennesker diskuterer foran en liten brannbil - Klikk for stort bildeBrannmester Frank Stangnes, fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen (AP), planlegger tunnel, Eirin Fjærtoft og brannvernleder tunnel, Nora Wang diskuterer tunnelsikkerhet. Thomas Schanche, TFFK Avdelingsleder for veg i Troms og Finnmark fylkeskommune, Øyvind Strømseth, er også fornøyd med nyanskaffelsen.

– Vi har i lang tid hatt et utmerket samarbeid med brannvesenet om forbedring av brannsikkerheten i tunnelene våre. Den nye UTV-en er et av resultatene av dette arbeidet, sier Strømseth.

Samfunnsutviklerrollen

Fylkesråd for samferdsel i Troms og Finnmark fylkeskommune, Agnete Masternes Hanssen (Ap), er glad for å kunne bidra i sikkerhetsarbeidet.

– Som eier av tunnelsystemet på Tromsøya, er det viktig for oss at tunnelene blir så sikre som mulig. Dette gjelder både i framtidens normale driftssituasjon – men kanskje spesielt under oppgraderingen av tunnelene. Som samfunnsutvikler, er det generelt i fylkeskommunens interesse å bidra til forbedring av sikkerhet og beredskap i fylket vårt. Denne UTV-en vil også kunne bidra til andre oppgaver enn innsats i våre tunneler. Vi er veldig glade for å kunne bidra til trygghet for befolkningen, kommenterer fylkesråden.

Flere bruksmuligheter

Brannmester i Tromsø Brann og redning, Frank Stangnes, ser for seg mange bruksområder for kjøretøyet.

– Med en UTV kan vi mye lettere ta oss frem i ulendt terreng, i tillegg til oppdrag i trange tunneler. På grunn av klimaendringene, kan vi I fremtiden forvente våtere klima, med økt fare for jord-, leire- og steinskred over veg i områder med bebyggelse. En UTV kan enklere ta seg over skredområder, når man for eksempel må frakte ut skadde personer.

Ikke minst blir kjøretøyet svært nyttig når vi er på oppdrag i parkeringsanlegg eller andre trange områder, der de store brannbilene våre ikke kommer til. Så dette gir oss mye nytte for pengene, slår brannmesteren fast.

Fakta om nyttige bruksmuligheter for Brann og rednings nye UTV:

  • Førsteinnsats ved kjøretøybranner i tunneler og parkeringsanlegg
  • Evakuering av personer i røykfulle omgivelser i tunneler
  • Bruk ved lange innsatsveier og lange slangeutlegg, som tunneler og parkeringsanlegg
  • Bruk til logistikk og transport på store skadesteder
  • Transport av utstyr og personer utenfor kjørbar vei
  • Bruk i ekstremvær og ved oversvømmelser
  • Innsats ved jord, leire og steinskred
  • Innsats ved snøskred
  • Bistå med søk etter personer
  • I innsats som fremskutt enhet ved større arrangementer

Fakta om IR-kamera/varmekamera 

Et varmesøkende kamera er en enhet som danner bilder ved å bruke infrarød stråling, på samme måte som et vanlig kamera danner bilde ved å bruke synlig lys. Kilde: Wikipedia.

Til toppen