Vedtok helhetlig skredsikringsprogram

Fylkesrådets medlemmer er samlet i fylkestingssalen i Vadsø. På skjermen ser vi fylkestingets digitale møte. - Klikk for stort bildeI oktober avholder fylkestinget i Troms og Finnmark samlingen sin digitalt. Foto: Hege Wallenius/TFFK.Fylkestinget vedtok torsdag et helhetlig skredsikringsprogram for fylkesvegene i Troms og Finnmark. Forebyggende skredkontroll skal nå vurderes for alle rasutsatte strekninger.

Med forebyggende skredkontroll menes blant annet bruk av skredtårn, der overvåkning og kontrollerte utløsninger av snøskred inngår som tiltak. En slik form for skredkontroll anses som mer kostnadseffektiv enn eksempelvis tunell og skredoverbygg.   

Forebyggende skredkontroll er allerede tatt i bruk flere steder i Troms og Finnmark, og erfaringene er gode. I Holmbuktura (Fv7900) har skredvarslingsanlegget redusert stengetiden med 70-80 %. I Skillesfjord (Fv883) har skredkontrollanlegget redusert total stengetid med ca. 30 %.

De prioriterte skredpunktene i det nye sikringsprogrammet for 2020-2026 er som følger:

 • Fv243    Røyrnesbukta
 • Fv7900  Holmbuktura
 • Fv868    Pollfjellet
 • Fv7768 Grøtfjorden
 • Fv862    Svarthollatunnelen, vest
 • FV862   Breitindtunnelen vest
 • Fv862    Skarvhammarn /Hestesletta (Store Hesten)
 • Fv862    Bratthesttunnelen øst
 • Fv7862  Bløtkakesvingen
 • Fv7940  Oterelvene/Singla
 • Fv87      Tamokdalen Olsrud (Blåbærsfjellet)
 • Fv52     Åslandet
 • Fv829    Nødsfjellet
 • Fv7760 Reiervika
 • Fv91      Breivikeidet
 • Fv889    Skipsbukta
 • Fv8074  Skjånesveien
 • Fv890    Kongsfjord-Berlevåg
 • Fv882    Seivikbbukt
 • Fv882    Hamnbukt/Stranda
 • Fv882    Øksfjordbotn
 • Fv8050  Elvebotn I og II
 • Fv883    Skillefjord Sør
 • Fv894    Oksevågdalen I, pluss punkturbedringer
 • Fv882    Leirvika

Det faglige grunnlaget for de prioriterte skredpunktene er basert på Statens vegvesens kartlegging av skredsikringsbehovet for fylkesvegene i Troms og Finnmark. Kartlegging ble gjennomført i 2019.  

Her finner du alle saksdokumenter knyttet til saken

Til toppen