Gang- og sykkelveg langs fv. 86 fra Silsand til idrettsanlegget i Islandsbotn blir nå lagt ut på anbud i juni.

Den 2. juni vil Troms fylkestrafikk lansere Troms Billett. Den nye billettappen vil erstatte Troms Mobillett.

Troms og Finnmark fylkeskommune har fått tildelt 20 millioner kroner til reduserte billettpriser for buss i Tromsø. Midlene er en del av regjeringens bompengeforlik fra 2019

11. mai starter skoler for elever over 4. trinn. Vi kjører skoleruter som normalt, men på grunn av halvert kapasitet kan det ikke garanteres plass ombord.

Fylkesrådet forenkler reisen for passasjerene, og innfører et nytt felles prissystem for kollektivtrafikken i Troms og Finnmark fra 2. juni.

Tidligere i vinter ble Finnsnes hurtigbåtterminal stengt på dagen grunnet omfattende råteskader, nå skal den settes i stand.

Med nytt linjesystem, flere busser og forbedret frekvens får Harstad nå et styrket busstilbud.

 Det ordinære busstilbudet – både skolebusser og rutebusser – vil gå som normalt i Troms og Finnmark fra og med mandag 27. april.

På grunn av den ekstraordinære situasjonen har fylkesrådet vedtatt å styrke bevilgningen til brukere av TT-ordningen i Troms og Finnmark.

Når skolene starter opp igjen 27. april vil også skoleskysstilbudet gå som normalt.

Til toppen