Fylkesveier klar til asfaltering

Klikk for stort bilde I mai måned starter arbeidet med å asfaltere 84 kilometer på fylkesveier i Troms og Finnmark.

Troms og Finnmark fylkeskommune har i disse dager ute konkurranse på dekkelegging av fylkesvegene. Med en budsjettramme på om lag 100 millioner vil det bli dekkelagt om lag 84 km fylkesveg. Dekkeleggingen skal som tidligere pågå samlet i geografisk utvalgte områder.

Miljøfokus

I anbudstekstene er det stilt strenge krav til miljødeklarasjon. For å holde nede CO2 utslippet, er andelen lavtemperaturasfalt som skal brukes økt fra 40 til 50 prosent. Bruken av lavtemperaturasfalt gir også et bedre arbeidsmiljø for de som legger asfalten.

I tillegg vil Fylkeskommunen juli lyse ut en kontrakt på bruk av kombispreder. Dette er en metode som brukes for å tette sprekker og sår i asfaltdekket for å forhindre nedrenning av vann i veikroppen. Dette vil forlenge levetiden til veidekket – og spare miljøet for fremtidige tiltak som slipper ut CO2.

Slitasje fra piggdekk

I år skal Tromsøbrua asfalteres igjen. Brua er strekt trafikkbelastet med en gjennomsnittlig daglig trafikkmengde (ÅDT) på 21 000 kjøretøy. Slitasjen på asfalten over brua i piggdekksesongen medfører at 300 kg av asfaltdekket slites bort hver dag – og bidrar til helseskadelig svevestøv.

Normalt ville asfaltdekket på brua vare mellom fem – syv år, men forhold som piggdekkandel og kanalisering av trafikk, gjør at levetiden i dag kun er to år. Dersom dagens piggdekkbruk på 87 prosent hadde vært halvert, ville dekket på brua hatt dobbelt så lang levetid. Dette er også tilfelle på de øvrige høytrafikkerte vegene i Tromsø.

Utvalgte vegstrekninger

I Sør-Troms skal asfaltdekker fornyes og forsterkes i Harstad, Kvæfjord, Gratangen og Lavangen. Her skal gammel asfalt på Fv. 825 og Fv. 7808 i Gratangen freses ned i bærelaget for å bedre bæreevnen på vegen. Samme tiltak skal gjøres på Fv. 84 i Lavangen og Fv. 1 i Harstad.

I Midt-Troms skal Fv. 86 dekkelegges på flere delstrekninger: Fv. 7874 fra Gisund bru mot Sarnes, samt strekninger på Fv86 og Fv .861 på Senja.

I Finnmark vil det i 2020 kun asfalteres i Vest-Finnmark, for å unngå store riggkostnader. Derfor vil Øst-Finnmark bli prioritert i 2021. I Vest-Finnmark vil Fv. 889 fra Kokelv til Havøysund få nytt dekke på deler av strekningen. Her vil også Fv. 8058 få nytt dekke.

Se liste over tiltaksstrekninger her (XLSX, 15 kB)

Til toppen