Testpilot på hydrogendrevet minibuss

Klikk for stort bildeKristina Hansen (Ap), fylkesråd for samferdsel. Foto: Lars Åke Andersen.Fylkeskommunen ønsker å teste hydrogendrevet minibuss.

Miljødirektoratet har gjennom klimasatsordningen tildelt Troms og Finnmark fylkeskommune kr 171.250 til å utrede muligheten for å kjøre en testpilot på hydrogendrevet minibuss. Det gjelder ruta Berlevåg - Tana som pr i dag trafikkeres av en 8-seters minibuss på fossil diesel.

Utredningen vil gi status i forhold til teknologi og kostnader, samt skissere hva som må på plass for å kjøre pilot på strekningen. Berlevåg kommune og Varanger Krafthydrogen AS er samarbeidspartnere i forprosjektet. 

​- Bussruta Berlevåg - Tana går gjennom en værhard strekning på fylkesvei 890, både langs kysten og over Kongsfjordfjellet. Dette stiller strenge krav til driftssikkerhet og rekkevidde for bussmateriellet. En av styrkene til hydrogen som nullutslippsdrivstoff er muligheten det har til å brukes over lengre distanser hvor det er langt mellom fyllestasjonene eller hvor man risikerer ventetid som følge av stengt vei. Det kan i så måte være en aktuell løsning for bussruta Berlevåg - Tana, sier fylkesråd Kristina Hansen (AP).

Det vil på sensommeren kjøres en anbudskonkurranse for gjennomføring av utredningen. Sistnevnte skal være ferdig i løpet av april 2021 og blir en sentral del av Fylkesrådets beslutningsgrunnlag rundt igangsetting av pilot.

Nasjonal transportplan 2018 - 2029 har som målsetting å redusere klimaavtrykk og å ta i bruk de mulighetene ny teknologi gir innen samferdselsfeltet. Fylkesrådets politiske plattform følger opp dette gjennom målsettingen om å "Legge til rette for å ta i bruk nye energibærere i drift av den offentlige transporten i Troms og Finnmark".

- Hydrogendrevne minibusser har ikke vært testet så langt nord på kloden før, så en eventuell igangsetting av pilot vil være unikt i verdenssammenheng, avslutter fylkesråden.

Til toppen