Skredkontroll

Fylkeskommunen gjennomfører forebyggende skredkontroll i perioden 15. november til 15. mai i Grøtfjorden i Tromsø kommune. Skredvarselet oppdateres daglig.

Bildet viser avfyring av et skredtårn fra et fjell med snø. - Klikk for stort bildeAvfyring skredtårn Sophia-Charlotte Hahn / TFFK

I Troms og Finnmark er det snøskred som er den viktigste type skred. Fylkeskommunen har ansvar for skredsikring langs rasutsatte veier.

Forebyggende skredkontroll i Grøtfjorden

10 skredtårn er blitt opprettet i Grøtfjorden. I løpet av vinteren skal det gjennomføres jevnlig snøskredkontroll. Når skredfaren øker, vil veien stenges i cirka en halv time og kontrollert skred utløses. Gjennom hyppige nedsprenginger blir skredene små, og behovet for å rydde skredmasser på veien minimalt.

Rassikringen i Grøtfjorden er del av et større skredsikringsprogram som fylkestinget i Troms og Finnmark vedtok i oktober 2020. Forebyggende skredkontroll basert på bruk av skredtårn, overvåking og kontrollerte utløsninger er en mer kostnadseffektiv teknologi enn tunell eller skredoverbygg.

Installering av skredtårn er også en miljøvennlig løsning, ettersom tårnene er boret direkte, uten bruk av betong, i fjellet, og området kan enkelt tilbakeføres til naturen.

I tillegg til skredtårnene er det blitt satt opp en skredradar som overvåker skredaktiviteten i fjellsidene. Den vil komme til nytte fagfolkene fra fylkeskommunen og entreprenøren spesielt på mørke dager med lite sikt. Det bidrar til tryggere beslutningsgrunnlag om forebyggende skred skal utløses.

Se videoen fra forebyggende skredkontroll i desember 2022.

Lær deg mer om forebyggende skredkontroll ved å se på presentasjonen.

Bildet viser et infotavle med kart av Grøtfjorden og et skredtårn. - Klikk for stort bildeInfotavlene på begge sider av bommen informerer folk i området om funskjon av skredanlegget. TFFK

Fakta om skredkontroll i Grøtfjorden

  • 10 skredtårn sikrer Grøtfjorden
  • Skredtårn benyttes når skredfaren øker
  • Kontrollerte skred utløses når veien er stengt
  • Stengetiden er ca. 30 minutter under gjennomføring av skredkontroll og kan styres in på gunstige tidspunkter
  • Gjennom hyppige nedsprenginger blir skredene små, slik at behovet for å rydde skredmassen på veien er minimalt
  • Metoden har vært i drift i Alpene, USA, Canada, og flere andre land siden ca. år 2000
  • Første gang brukt i Norge i 2014 

Trykk på knappen for aktuelle veimeldinger.

Til toppen