Fly

Flyplass, med fly og asfalt - Klikk for stort bildeKirkenes lufthavn på Høybuktmoen. Lars Engerengen Troms og Finnmark fylkeskommune har fra 1. april 2022 ansvaret for de regionale flyrutene i Troms og Finnmark.

Staten har i dag ansvaret for regionale flyruter som er tilknyttet «kjøp under forpliktelser til offentlig tjenesteyting» (FOT). Dette er flyruter som det ikke er kommersielt grunnlag for å drive. Men som er viktige for befolkningen og næringslivet – siden det ikke finnes gode alternative reisemåter. Gjennom regionreformen er ansvaret for FOT-rutene overført til fylkene fra kommende kontraktsperiode. Troms og Finnmark fylkeskommune har startet prosessen med anskaffelse av flyrutene, med kontraktoppstart 1. april 2022.

Det er avsatt én administrativ ressurs til flyrutedrift i fylkeskommunen. Ressursen er knyttet til Avdeling for Fly, Fiskerihavn og Beredskap (FFB).

Flyrutetilbudet i fylket består i dag av FOT-ruter mellom kortbaneflyplassene og stamflyplassene, samt noen ruter ut av fylket mot lufthavner i Nordland. I tillegg er det kommersielle ruter fra Tromsø mot noen lokale lufthavner internt i fylket.

 Fakta

 • Troms og Finnmark har 9 kortbaneflyplasser og 5 stamflyplasser med rutedrift
 • Ansvarsområdet omfatter tilskuddsruter på strekninger hvor det ikke anses å være kommersiell interesse eller annet grunnlag for økonomisk rutedrift

FOT-rutene dekker følgende lufthavner:

 • Vardø
 • Vadsø
 • Båtsfjord
 • Berlevåg
 • Mehamn
 • Honningsvåg
 • Hammerfest
 • Hasvik
 • Sørkjosen

FOT-rutene dekker trafikk inn mot stamrutenettet på disse stamflyplassene:

 • Lakselv
 • Alta
 • Kirkenes
 • Bardufoss
 • Tromsø

Widerøe betjener alle ruteområder. Se kart over alle flyplassene her.

Til toppen