Fv. 243 Fjordkryssing Sifjorden (Ferdigstilt)

Rassikringsprosjekt i Sifjord.

Rassikringsprosjektet startet i januar 2018 med å bygge veg over Sifjorden i en lengde på 550 meter. Sjøfyllinga ble ferdig i juni 2019. Det ble til sammen fylt 515 000 am3 med sprengstein. Sjøfyllingen knyttes sammen med en 45 meter lang buebru. Sjøfyllingen måtte «sette» seg slik at det meste av setningene ble tatt før bruarbeidene kunne starte, i slutten av november 2019. Bruarbeidet var ferdigstilt 17.10.2020 og den nye vegforbindelsen ble tatt i bruk. Offisiell markering fant sted den 23.10.2020.

Her i Sifjord har det siden 2018 pågått et rassikringsprosjekt. - Klikk for stort bildeFlyfoto fra rassikringsprosjektet i Sifjord

Til toppen