Fv. 866 Kågentunnelen

Kågentunnelen er en veitunnel i Skjervøy kommune i Troms. Den er en del av fylkesvei 866 og er 1733 meter lang. Kågentunnelen erstattet en rasfarlig veistrekning mellom Flåten og Skognesbukta på øya Kågen.

I Kågentunnelen skal det gjennomføres omfattende oppgraderinger. Det skal bygges nye tekniske bygg, ny LED-belysning, nødstasjoner, rømningslys, DAB-radio, nødnett, videoovervåking, Co/No2 gassmålere, nødstrøm, kompletering av ny vann- og frostsikring, oljeutskiller, tilknytning til VTS, samt utskifting av drenssystemet, elektrokabler og pumpeledninger. Det skal også gjennomføres strossing i tunnelen for å oppnå lik kjørebanebredde. Dessuten blir det gjort tilpasninger slik at det tillates å sykle gjennom tunnelen.

Oppdraget for arbeidet i tunnelen er utlyst i en tilbudskonkurranse. Fristen for innlevering av konkurransegrunnlaget er 14.09.2020. Oppstart på arbeidene blir i månedsskiftet oktober/november. Arbeidene skal være ferdig innen 07.10.2022.

Arbeidene skal foregå både på dag og natt, og tunnelen blir derfor stengt med diverse tidspunkter for kolonnekjøring. For nærmere informasjon om dette kontakt VTS på tlf. 175.

Fakta om Kågentunnelen:

  • Lengde 1730 meter
  • Maks stigning 1 prosent
  • Åpningsår 1991
  • ÅDT 700
  • Vegbredde 6,5 meter
  • Fri høyde 4,6 meter
  • Fartsgrense 60 km/t

Kågentunellen ligger rett ved Maursundtunellen.

Mer informasjon om Marsundtunellen finner du her

Til toppen