Fv. 866 Maursundtunnelen

Maursundtunnelen er en undersjøisk veitunnel som går under Maursundet mellom fastlandet og øya Kågen i Troms. Tunnelen går mellom Hamneidet på fastlandet og Kågelva på Kågen, og er en del av fylkesvei 866.

Sammen med Skattørsundet bru danner Maursundtunnelen fastlandsforbindelsen til Skjervøy. Tunnelen erstattet fergestrekningen mellom Hamneidet og Flåten. 

Tunnelen er stengt - med faste tidspunkter for kolonnekjøring. Oppdaterte kolonnetider finner du på www.175.no hele døgnet.

Det jobbes i tunnelen gjennom hele døgnet. Vi gjør alt vi kan for å tilpasse kolonnene til kollektivtrafikken - men dessverre kan det bli litt venting.Det er mange avgangstider. Besøker du nettsiden fra en mobiltelefon, må du scrolle i tabellene under for å finne alle avgangstidene.

Omkjøringsveg rundt Kågentunellen er midlertidig stengt på grunn av rasfare. Det vil bli gjort ny vurdering, 26.01.2022 - om vegen skal gjenåpnes. Midlertidig, gjelder følgende  kolonnetider:

Hamneidet Kågen
Rasfare Rasfare
  0545
0615 0645
0715 0745
0815 0845
0915 0945
1145 1215
1345 1415
1445 1515
1545 1615
   
1645 1715
1745 1815
1845 Kun lørdag og søndag 1915 Kun lørdag og søndag
1945 2015
2100 2130
0030 0000
0230 Ikke natt til søndag 0200 Ikke natt til søndag

Kolonnetider

For spørsmål om kolonnetider, kontakt vår vakttelefon på telefonnummer: 481 453 97.

Inne i mørk tunell - Klikk for stort bildeMaursundtunellen i anleggsperioden. Thomas Schanche, TFFK  

Fakta om Maursundtunnelen

Området rundt Maursundtunnelen - Klikk for stort bildeFlyfoto av området rundt Maursundtunnelen

  • Lengde: 2122 meter
  • Maks stigning: 10%
  • Åpningsår: 1991
  • ÅDT: 700
  • Vegbredde: 6,5 meter
  • Fri høyde: 4,6 meter
  • Fartsgrense: 60 km/t.

Oppgraderinger

I Maursundtunnelen skal det gjennomføres omfattende oppgraderinger. Det skal bygges nye tekniske bygg, montering av tunnelventilasjon, ny LED-belysning, nødstasjoner, rømningslys, samt mottak av DAB-radio og nødnett. Det skal installeres videoovervåking, Co og No2 gassmålere, nødstrøm og oljeutskiller i anlegget. Tunellen får vann- og frostsikring, samt tilknytning direkte til Vegtrafikksentralen. Drenssystemet, samt elektrokabler og pumpeledninger skal skiftes ut. Det skal også gjennomføres strossing i tunnelene for å oppnå lik kjørebanebredde. Dessuten blir det gjort tilpasninger slik at det tillates å sykle gjennom tunnelen.

Oppdraget for arbeidet i tunnelen ble utlyst i en tilbudskonkurranse - vunnet av Mesta AS, som er hovedentreprenør.  Oppstart på arbeidene var i månedsskiftet oktober/november 2020. Oppgraderingen skal være ferdig innen 07.10.2022.

Maursundtunellen ligger rett ved Kågentunellen. Les mer om Kågentunellen

Til toppen