Fv. 866 Maursundtunnelen

Maursundtunnelen er en undersjøisk veitunnel som går under Maursundet mellom fastlandet og øya Kågen i Troms. Tunnelen går mellom Hamneidet på fastlandet og Kågelva på Kågen, og er en del av fylkesvei 866.

Sammen med Skattørsundet bru danner Maursundtunnelen fastlandsforbindelsen til Skjervøy. Tunnelen erstattet fergestrekningen mellom Hamneidet og Flåten. Tunnelen er stengt - med faste tidspunkter for kolonnekjøring. Tunnelen er stengt - med faste tidspunkter for kolonnekjøring. Sjekk nederst i denne artikkelen eller 175.no for oppdaterte kollonetider.

Oppgraderinger

I Maursundtunnelen skal det gjennomføres omfattende oppgraderinger. Det skal bygges nye tekniske bygg, montering av tunnelventilasjon, ny LED-belysning, nødstasjoner, rømningslys, mottak av DAB-radio og nødnett, videoovervåking, Co og No2 gassmålere, nødstrøm, komplettering av ny vann- og frostsikring, oljeutskiller, tilknytning til Vegtrafikksentralen, utskifting av drenssystemet, samt elektrokabler og pumpeledninger. Det skal også gjennomføres strossing i tunnelene for å oppnå lik kjørebanebredde. Dessuten blir det gjort tilpasninger slik at det tillates å sykle gjennom tunnelen.

Oppdraget for arbeidet i tunnelen er utlyst i en tilbudskonkurranse. Fristen for innlevering av konkurransegrunnlaget er 14.09.20. Oppstart på arbeidene blir i månedsskiftet oktober/november 2020. Oppgraderingen skal være ferdig innen 07.10.2022.

Kolonnekjøring

Tunnelen er stengt - med faste tidspunkter for kolonnekjøring. Oppdaterte kolonnetider finner du på www.175.no hele døgnet.

Det jobbes i tunnelen gjennom hele døgnet. Vi gjør alt vi kan for å tilpasse kolonnene til kollektivtrafikken - men dessverre kan det bli litt venting.

Tabellen under viser gjeldende tidspunkter for kolonnekjøring gjeldende fra 09. 03. 2021.

Besøker du siden fra en mobiltelefon, finner du kolonnetidene fra Marsund ved å scorlle mot venstre.

FASTE KOLONNETIDER MAURSUNDTUNELLEN

   
FRA HAMNEIDET FRA MAURSUND
06:10 05:50
06:45 06:30
07:20 07:00
07:55 07:40
  08:20
09:20 09:40
11:40 12:00
13:40 13:55
14:10 14:35
14:50 15:30
15:45 16:05
16:25 16:45
   
17:00 17:20
17:40 18:00
18:15 18:30
18:50 19:05
19:25 19:45
21:00 21:20
23:05 22:45
02:20 02:00
 

Dette gjelder alle dager, det vil si fra mandag til og med søndag. For spørsmål om kolonnetider, kontakt vår vakttelefon på nr: 481 453 97.

Fakta om Maursundtunnelen:

Området rundt Maursundtunnelen - Klikk for stort bildeFlyfoto av området rundt Maursundtunnelen

  • Lengde: 2122 meter
  • Maks stigning: 10%
  • Åpningsår: 1991
  • ÅDT: 700
  • Vegbredde: 6,5 meter
  • Fri høyde: 4,6 meter
  • Fartsgrense: 60 km/t.

Maursundtunellen ligger rett ved Kågentunellen, som du kan lese om her.

Til toppen