Fv. 98 Tarmfjordvika - Smalfjordbotn

Fylkesveg 98 Leibosjohka – Ruostefielbma i Tana kommune er en prioritert vegstrekning i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Vegen er i dårlig forfatning og trafikken på strekninga har økt etter at strekninga på Ifjordfjellet stod ferdig. Dette gjelder både privat- og næringstransport.

Fylkeskommunen ønsker å utbedre vegen til senere bruk av modulvogntog. Vegen skal rettes ut og forsterkes med ny overbygning, noe som medfører en del sprengningsarbeid.

Dårlige masser skal skiftes ut, nye grøfter og stikkrenner blir gravd ut og kulverter skal skiftes ut.

Dronefoto fra vegstrekning - Klikk for stort bildeDronefoto fra vegstrekninga. TFFK

Fakta om prosjektet:

  • Skjer i Tana kommune
  • Ferdigstillelse 1. august 2023
  • Totalt er prosjektet på om lag 9 kilometer
  • Trafikken vil gå langs eksisterende vei eller interims vei, der kulverter skal skiftes
  • Det vil bli en del sprengning langs traseen i anleggstiden. Mens arbeidet pågår, må det påregnes stopp og ventetid, samt nedsatt fartsgrense
  • Prosjektets mengder av sprengte masser er på om lag 286 400 m3
  • Kontraktens sum er på 97,8 millioner kroner eksklusiv merverdiavgift
  • Kontraktstype er enhetspriskontrakt
  • Anlegg Nord AS fra Alta er entreprenør for dette prosjektet
Til toppen