Dette skjer på fylkesveiene

Fylkeskommunen har som oppgave å planlegge og gjennomføre investeringsprosjekter på fylkesvei. Dette gjelder tiltak knyttet til vei, bruer, fergekaier, skredsikring og tunnelrehabilitering.

Dette innebærer prosesser med utarbeidelse av reguleringsplaner, prosjektering, utarbeidelse av konkurransegrunnlag og gjennomføring av anbud, byggeledelse og prosjektstyring fram til prosjekter er fullført. Utbyggingsoppgavene blir utført av innleide entreprenører etter anbud

Til toppen