Drift og vedlikehold

Fylkeskommunen er ansvarlig for drift og vedlikehold av 4500 kilometer med fylkesvei i Troms og Finnmark. Dette tilsvarer en kjøretur fra Vadsø til Astana i Kasakhstan – med minst like variert og utfordrende terreng.

Bildet viser en vei og en asfalteringsmaskin.  - Klikk for stort bildeHer kommer ny asfalt på plass på fv. 862 mellom Uteng og Eidkjosen. Mikke Aigin Hurri / TFFK

 Drift og vedlikehold er et fagområde som er viktig for framkommeligheten og trafikksikkerheten på våre veier. Fylkesveiene knytter ulike deler av fylket sammen og skal fungere som en trygg og forutsigbar ferdselsåre for både trafikanter og næringslivet.

Med drift, menes oppgaver på veinettet og rutiner som er nødvendige for at vegene skal fungere godt for den daglige bruken av veien for trafikantene. Utfordringene er størst om vinteren med snørydding, brøyting og tiltak for å bedre veigrepet

Vedlikehold er tiltak, innsats og aktiviteter som tar vare på den fysiske infrastrukturen i et lengre perspektiv. Aktuelle tiltak kan være å opprettholde standarden på veidekke, grøfter og veiutstyr i tråd med fastsatte kvalitetskrav.

Drift- og vedlikeholdsoppgavene blir utført av innleide entreprenører etter anbud.

Mangler på fylkesvei kan meldes inn til Vegtrafikksentralen (VTS) / tlf. 175. Les mer om dette her.

 Her finner du vedtatt kontraktstrategi for drift og vedlikehold, gjeldende fra 2021. (PDF, 621 kB)

Til toppen