Fylkesveiløftet

Fra 2022 til 2025 skal det investeres 2 milliarder kroner i fylkesveiene i Troms. Totalt skal 1100 kilometer fylkesvei utbedres i fireårsperioden.

Bildet viser en vei og en kurve. - Klikk for stort bildeSlik ser den nye fv. 863 ut. Sophia-Charlotte Hahn / TFFK

Her finner du informasjon over Fylkesveiløftet

Fremkommelig veinett

Fylkesveier i Troms med manglende bæreevne i forhold til trafikkbelastningen skal prioriteres gjennom Fylkesveiløftet. Fylkesveiløftet innebærer at disse veiene vil få en funksjonell bruksklasse for næringsliv og befolkningen. Dette skal sikre at veien tåler samfunnets forventninger om et fremkommelig veinett som vil betjene samfunnet på en god måte.

Tidenes største løft

Den nye satsingen vil være det største løftet som er gjort på fylkesveinettet i Troms noen gang. Tiltakene som skal gjennomføres er forsterkning av veikropp, dreneringstiltak og dekkelegging. Omfang og utførelse vil tilpasses den enkelte streknings tekniske tilstand basert på blant annet bæreevnemålinger. Fylkesveiløftet omfatter cirka 1/3 del av fylkesveiene, resterende inngår i ordinært dekkeprogramm over drift.

Til toppen