Veiprosjekter

Fylkeskommunen har ansvar for å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde totalt 4500 kilometer med fylkesveier i Troms og Finnmark. I tillegg kommer gang- og sykkelveier langs fylkesveiene.

Se oversikt over planlagte og pågående bygge- og vedlikeholdsprosjekter under.

Filtrere

Til toppen