Fv. 7768 Grøtfjorden

Det har blitt startet detaljregulering etter plan- og bygningslovens bestemmelser - for del av fylkesvei 7768 på Kvaløya i Tromsø kommune.

Troms og Finnmark fylkeskommune skal i samarbeid med Tromsø kommune utarbeide detaljregulering for del av fylkesvei 7768 på Kvaløya i Tromsø kommune. Målsettingen for planarbeidet er en vedtatt detaljregulering innen februar 2022.

Reguleringsplanen skal hjemle utbedring av om lag 16 km av fylkesveien med tanke på skredsikkerhet, framkommelighet og trafikksikkerhet. Aktuell strekning er fra Store Blåmannsvik, over Grøtfjordfjellet, gjennom Grøtfjorden og videre til Ytre Storsandnes.

Kart over Grøtfjorden - Klikk for stort bildeKart som viser planens avgrensning ved varsel om oppstart. TFFK

Det skal i hovedsak reguleres for:

 • Utvidelse av eksisterende veibredde til 6,5 m (2-feltsvei)
 • Utbedring av veigrøfter og drenering
 • Utbedring av en del skarpe svinger og vanskelige stigningsforhold på eksisterende vei over fjellet. Deler av veien over fjellet vurderes hevet og/eller omlagt for å utbedre kurver og sikre mot skred og drivsnø
 • Etablering av ledevoller for skred, murer, sikring og andre veitekniske installasjoner
 • Etablering av stopp-lommer langs veien
 • Etablering av kommunale parkeringsplasser for utfart
 • Etablering av forebyggende skredkontroll i området ved Vågen. Dette omfatter etablering av skredtårn i fjellet for kontrollert nedsprengning av skred
 • Arealer til midlertidige rigg- og anleggsområder, som skal kunne benyttes i byggefasen.

Forebyggende skredkontroll i Vågen                                                             

I perioden 15. november til 15. mai gjennomføres det forebyggende skredkontroll i området «Vågen», ei strekning på cirka 1 km på vestsida av fjorden.

Om lag 95 % av skredene i Grøtfjorden går i dette området, og metoden forebyggende skredkontroll omfatter overvåkning med radar og deretter en kontrollert nedsprengning av skred via skredtårn som skal etableres oppe i fjellet.

Les mer om forebyggende skredkontroll

Utbedring av selve fylkesveien                                                      

Ulike tiltak på og langs selve veistrekningen er pr i dag ikke finansiert, og gjennomføring av veiutbedring vil være avhengig av bevilgninger fra fylkestinget. Etappevis gjennomføring og/eller punktvise utbedringer er aktuelt.

Fakta om fv. 7768 Grøtfjorden

 • Kommune: Tromsø kommune
 • Fase: Detaljregulering planstart
 • Spesifikasjoner: Utbedring av fylkesvei
Smal veg ved fjell og hav i bakgrunnen. - Klikk for stort bildeOver Grøtfjordfjellet er det smal veg og problematisk fremkommelighet, spesielt for store kjøretøy. Skjermdump: Google Streetview

Kontakt           

Kontaktperson i Troms og Finnmark fylkeskommune

Hilde Heitmann, tlf. 951 18 077

e‐post: hilde.heitmann@tffk.no

Referat fra informasjonsmøte om skredsikring i Grøtfjorden 111120 (PDF, 229 kB)

Referat fra naboskapsmøte 011020 (PDF, 119 kB)

Referat fra oppstartsmøte med kommunen 230221 (PDF, 579 kB)

Til toppen