Fv. 848 Ibestadtunnelen

Ibestadtunnelen er en undersjøisk veitunnel som går mellom Sørvika på Andørja og Hamnvik på Rolla. Sammen med Mjøsundbrua knytter tunellen Rolla til fastlandet.

Ibestadtunnelen skal gjennom en omfattende oppgradering i henhold til tunnelsikkerhetsforskriften som trådte i kraft 1. januar 2015. På grunn av dette arbeidet - er det nå kolonnekjøring gjennom tunellen.

Kolonnekjøring

Kolonnetidene står i tabellene under. 

Kontakt Vegtrafikksentralen på telefonnummer 175 for oppdatert informasjon om eventuelle midlertidige endringer i kollonnetidene. 

Oppdatering, 27. mai 2022

Kolonnetidene er endret.  

Viktig: Varslede kollonnetider er tidsrommet ledebilen går. Når det er tid til det, vil ledebilen også gå mellom oppsatte avgangstider. Trafikantene må være ute i god tid for å være sikker på å komme gjennom.

Mandag – Fredag.

Klokken 06.10-09.30:

06.10 – Avgang Hamnvik.

06.25 – Avgang Andørja.

07.02 – Avgang Hamnvik, venter på buss.

07.30 – Avgang Andørja.

07.57 – Avgang Andørja, venter på buss.

08.17 – Avgang Hamnvik, venter på buss.

09.05 – Avgang Hamnvik, Siste tur før neste intervall.

09.20 – Avgang Andørja, venter på buss. Siste tur før neste intervall.

Klokken 11.30-12.00:

11.30 – Avgang Andørja.

11.40 – Avgang Hamnvik. Siste tur før neste intervall.

11.50 – Avgang Andørja. Siste tur før neste intervall.

Klokken 13:50-14.00:

 13:50 – Avgang Andørja, venter på buss. Siste tur før neste intervall.

14.00 – Avgang Hamnvik, venter på buss. Siste tur før neste intervall.

Klokken 14.55-17.30:

14.55 – Avgang Andørja.

15.25 – Avgang Andørja, venter på buss fredag.

15.52 – Avgang Hamnvik, venter på buss fredag

16.12 – Avgang Hamnvik, venter på buss.

16.25 – Avgang Andørja, venter på buss.

17.30 – Avgang Hamnvik, venter på buss. Siste tur før neste intervall. Biler på Andørja får bli med tilbake.

Klokken 19.10-19.30:

19.10 – Avgang Andørja.

19.30 – Avgang Hamnvik, venter på buss. Siste tur før neste intervall.

19.40 – Avgang Andørja. Siste tur før neste intervall.

Klokken 21.45-23.10:

21.45 – Avgang Hamnvik.

23.10 – Avgang Hamnvik. Biler på Andørja får bli med tilbake. Siste tur før neste intervall.

Lørdag:

06.20-09.30. Start Hamnvik.

11.20-12.00. Start Hamnvik.

14.00-14.15. Start Hamnvik.

15.00-17-30. Start Andørja.

19.15-19.30. Start Hamnvik.

21.45-23.10. Første og siste tur går fra Hamnvik.

Søndag:

06.20-09.30. Start Hamnvik.

11.20-12.00. Start Hamnvik.

14.00-14.15. Start Hamnvik.

15.00-17-30. Start Andørja.

16.32 - Avgang Hamnvik, med buss til hurtigbåt.

19.15-19.30. Start Hamnvik.

20.05 - Avgang Andørja, venter på buss.

21.45-23.10. Første og siste tur går fra Hamnvik.

TiltakMann og kvinne i arbeidsklær, som inspiserer tunell. - Klikk for stort bildeByggeleder på Ibestadtunellen, Lars Greger Bakken og brannvernleder Nora Wang, på inspeksjon av tunellen. Thomas Schanche, TFFK   

I tunellen skal det bygges tre nye tekniske bygg, installeres tunnelventilasjon og nødstasjoner. Det legges nye elektrokabler, ny LED-belysning og rømningslys. DAB-radio og nødnett blir også installert.

Det skal settes opp videoovervåking i portalområdene, Co/No2 gassmålere, nødstrøm og tilknytning til VTS.

Videre skal drenssystemet skiftes ut og det vil bli montert nye pumpeledninger og oljeutskiller. Entreprenør skal også videreføre det påbegynte arbeidet med vann- og frostsikring. Det vil bli gjort tilpasninger slik at det blir tillatt å sykle gjennom tunnelene.  

Fakta om Ibestadtunnelen:

  • Vei: Fv 848
  • Kommune: Ibestad kommune
  • Fase: Byggefase
  • Oppstart: Oktober 2020
  • Åpning: medio juni 2022
  • Entreprenør: BMO Tunnelsikkerhet AS

Les mer: Tunnelsikkerhetsforskriften

Selvbergingsprinsippet i tunneler

Når det brenner i en tunell, må mennesker i utgangspunktet redde seg selv ut. Dette gjelder både i Norge og i utlandet. Les mer om dette her

Kontaktinformasjon 

For spørsmål, kontakt vår vakttelefon på nummer: 481 38 264.

Til toppen