Fv. 862 Geitskartunnelen

Geitskartunnelen er en tunnel i Senja kommune, som binder bygdene Ersfjord og Senjahopen sammen. Den er 2147 meter lang og har en bredde på 6,5 meter, med to kjørefelt.

Tunnelen ble åpnet 21. august 2004 av daværende samferdselsminister Torild Skogsholm, sammen med resten av fylkesvei 862.

Kommunen fikk statstilskudd på 55 millioner kroner i 2002 til prosjektet «Internveg Berg» på fylkesvei 862, som tunnelen er en del av. Totalt hadde veistrekningen en kostnad på 126 millioner kroner. Det nye veisambandet kortet ned reisestrekningen mellom Skaland og Senjahopen/Mefjordvær med 95 kilometer.

Geitskartunnelen inngår i Nasjonal turistveg Senja. Det er i den forbindelse lagt stor vekt på den arkitektoniske utformingen av veien.

Som en av flere veitunneler på Senja har Geitskartunnelen sykkelvarsling, der man trykker på en knapp for å varsle bilistene om at det er syklister i tunnelen.

Status: Utarbeidelse av konkurransegrunnlag

  • Tunnelen skal rehabiliteres av Troms og Finnmark fylkeskommune, slik at kravene i tunnelsikkerhetsforskriften blir oppfylt. Tunnelsikkerhetsforskriften kan du lese mer om her.
  • Utlysning av konkurransegrunnlag til entreprenører: 1. juni 2022
  • Innleveringsfrist av tilbud fra entreprenører: 15. august 2022
  • Forventet byggetid: 15. desember 2022-15. juni 2023

Fakta om Geitskartunnelen

  • Tunnelen ligger langs fylkesvei 862 i Senja kommune
  • Lengden på tunnelen er 2147 meter
  • Årsdøgntrafikken er 360
  • Geitskartunnelen ble åpnet i 2004

Selvbergingsprinsippet i tunneler

Når det brenner i en tunell, må mennesker i utgangspunktet redde seg selv ut. Dette gjelder både i Norge og i utlandet. Les mer om dette her

Til toppen