Fv. 866 Maursundtunnelen

Maursundtunnelen har for tiden fri trafikk på kveld og natt - men har faste tidspunkter for kolonnekjøring på dagtid.

Oppdatering: 01.07.2022:

Det er fri ferdsel gjennom tunnelen frem til mandag 04.07.2022 klokken 06.30.

Mandag 04.07.2022 skal det asfalteres mellom Maursund- og Kågentunellen. Det kan bli forsinkelser i kollonnetidene.

Fra mandag 04.07.2022 klokken 19.00 til mandag 01.08.2022 klokken 06.30 blir det fri ferdsel gjennom tunnelen.

Fra mandag 01.08.2022 klokken 06.30 blir det kolonnekjøring på dagtid.

Kolonnetider, Maursundtunnelen, asfaltering
FRA HAMNEIDET FRA MAURSUND
06:45 06:30
07:20 07:00
07:55 07:40
  08:20
09:20 09:40
11:40 12:00
13:40 13:55
14:10 14:35
14:50 15:30
15:45 16:05
16:25 16:45
17:00 17:20
17:40 18:00
18:15 18:30
18:50 19:05

Vi gjør alt vi kan for å tilpasse kolonnene til kollektivtrafikken, men dessverre kan det bli litt venting. 

For spørsmål om kollonnetider, kontakt vår vakttelefon på telefonnummer 48 14 53 97 mandag til fredag kl 0800-1530. Du kan også kontakte Vegtrafikksentralen på telefonnummer 175.

Oppdatering 12. mai 2022: 

Vår entreprenør Mesta skal asfaltere Maursundtunellen. I den forbindelse vil Maursundtunnelen holdes stengt for trafikk på nattestid. NB: Tidspunkt for asfaltering har blitt endret 12. mai 2022.

Følgende stengetidspunkt vil gjelde:

• Onsdag 29.06.2022 kl.1900 – torsdag 30.06.2022 kl.0550

• Torsdag 30.06.2022 kl.1900 – fredag 01.07.2022 kl.0550

• Utrykningskjøretøy under utrykning vil kunne passere.

Se oppdatert informasjon Vegtrafikksentralens nettsider eller ring telefonnummer 175.

Fakta om Maursundtunnelen  

Maursundtunnelen er en undersjøisk veitunnel som går under Maursundet mellom Hamneidet på fastlandet og øya Kågen i Troms. Tunnelen er en del av fylkesvei 866 og ligger rett ved Kågentunnelen. Les mer om Kågentunnelen herFlyfoto av området rundt Maursundtunnelen som viser det blå sundet og landområdene på hver side. - Klikk for stort bildeFlyfoto av området rundt Maursundtunnelen.

Sammen med Skattørsundet bru danner Maursundtunnelen fastlandsforbindelsen til Skjervøy. Tunnelen erstattet den tidligere fergestrekningen mellom Hamneidet og Flåten. 

  • Lengde: 2122 meter
  • Maks stigning: 10%
  • Åpningsår: 1991
  • ÅDT: 700
  • Veibredde: 6,5 meter
  • Fri høyde: 4,6 meter
  • Fartsgrense: 60 km/t.

Oppgraderinger

I Maursundtunnelen skal det gjennomføres omfattende oppgraderinger. Det skal bygges nye tekniske bygg, montering av tunnelventilasjon, ny LED-belysning, nødstasjoner, rømningslys, samt mottak av DAB-radio og nødnett. Det skal installeres videoovervåking, Co og No2 gassmålere, nødstrøm og oljeutskiller i anlegget.

Maursundtunnelen innenfra. En bil kjører gjennom den mørke tunnelen. - Klikk for stort bildeMaursundtunellen i anleggsperioden. Foto: Thomas Schanche/Troms og Finnmark fylkeskommuneTunellen får vann- og frostsikring, samt tilknytning direkte til Vegtrafikksentralen. Drenssystemet, samt elektrokabler og pumpeledninger skal skiftes ut. Det skal også gjennomføres strossing i tunnelene for å oppnå lik kjørebanebredde. Dessuten blir det gjort tilpasninger slik at det tillates å sykle gjennom tunnelen.  

Oppdraget for arbeidet i tunnelen ble utlyst i en tilbudskonkurranse - vunnet av Mesta AS, som er hovedentreprenør.  Oppstart på arbeidene var i månedsskiftet oktober/november 2020. Oppgraderingen skal være ferdig innen 07.10.2022.

Selvbergingsprinsippet i tunneler

Når det brenner i en tunell, må mennesker i utgangspunktet redde seg selv ut. Dette gjelder både i Norge og i utlandet. Les mer om dette her

Til toppen