Fv. 868 Pollfjelltunnelen

Pollfjelltunnelen er en veitunnel som ligger på fylkesvei 868 i Lyngen kommune.

Anleggsarbeidene ved skredoverbygget er for tiden innstilt grunnet faren for vårskred (sørpeskred). Arbeidene gjenopptas så snart skredfaren er over.

Veien vil være lysregulert.

Stenging av Polfjelltunnelen
Stengt fra Stengt til Gjennomslipp Passering av busser
06:30
07:00 08:30 08:30 08:30
08:40 10:40 10:40
10:50 12:50 12:50
13:00 15:00 15:00 15:05
15:10 16:05 16:05 16:10
16:15 17:10 17:10 17:15
17:20 19:20 19:20
19:30 21:30 21:30
21:40 23:40

Den 3306 meter lange tunnelen går under Pollfjellet mellom Furuflaten og Lyngspollen. Tunnelen ble åpnet i 1983, og erstattet en rasfarlig vegstrekning.

Tunnelen skal rehabiliteres av Troms og Finnmark fylkeskommune, slik at kravene i tunnelsikkerhetsforskriften blir oppfylt. Hvilke tiltak som skal gjøres, er ikke ennå bestemt. Tunnelsikkerhetsforskriften kan du lese mer om her.

Fakta om Pollfjelltunnelen

  • Tunnelen ligger langs fylkesvei 868 i Lyngen kommune
  • Lengden på tunnelen er 3306 meter
  • Årsdøgntrafikken er 650
  • Pollfjelltunnelen ble åpnet i 1983
  • Forventet anleggsperiode for oppgradering: 2028

Selvbergingsprinsippet i tunneler

Når det brenner i en tunell, må mennesker i utgangspunktet redde seg selv ut. Dette gjelder både i Norge og i utlandet. Les mer om dette her

Til toppen