Fv. 868 Pollfjelltunnelen sør – Skredoverbygg

Fv. 868 skal trygges ved hjelp av aktiv skredsikring og skredoverbygging.

Anleggsarbeidene er for tiden innstilt grunnet faren for vårskred (sørpeskred). Arbeidene gjenopptas så snart skredfaren er over.

Veien vil være lysregulert.

Stenging av Polfjelltunnelen
Stengt fra Stengt til Gjennomslipp Passering av busser
06:30
07:00 08:30 08:30 08:30
08:40 10:40 10:40
10:50 12:50 12:50
13:00 15:00 15:00 15:05
15:10 16:05 16:05 16:10
16:15 17:10 17:10 17:15
17:20 19:20 19:20
19:30 21:30 21:30
21:40 23:40

Langs Fv. 868 i Lyngen kommune har fylkestinget i Troms og Finnmark besluttet å sette av midler til skredsikring av det sørlige tunellinnslaget til Pollfjellet. En skredrapport har avdekket behovet for å gjøre tiltak på strekningen. Det skal bygges skredoverbygg de første 150-160 meterne av det sørlige tunellinnslaget.

De øvrige skredløpene på cirka 100 meter, skal sikres i form av et radarvarslingsanlegg med automatisk skreddeteksjon, som stenger veien ved skred. Her planlegges det om lag fire stoppepunkter.

Oppstart av skredoverbygget kom i gang november 2021. Etter kort tid ble arbeidet avbrutt, grunnet rasfare. Arbeidet startet opp igjen i juni 2022. Trafikk langs strekningen reguleres med trafikklys. Vegen kan stenges i perioder når det er nødvendig.

Bratte fjell med strand i forgrunn. - Klikk for stort bildeVegstrekningen er svært utsatt for snøskred. TFFK

Årlig går det snøskred som treffer fylkesveien ved det sørlige portalområdet. Det antas at skredsikringen med skredoverbygg av de første 150-160 meterne vil fjerne risikoen for 90 prosent av skredene på fylkesveien. For å sikre de siste 10 prosentene er det planlagt at en skredradar, plassert på Furuflaten industriområde, vil oppdage pågående skred som da stenger veien ved hjelp av automatiske bommer. I perioder under anleggstiden må det påregnes at veien blir stengt. Oppdatert informasjon om dette finner du hos Vegtrafikksentralen, her.

Kvinne foran en vegtunell. - Klikk for stort bildeEn skredoverbygging skal sikre vegen fra tunellinnslaget. TFFK

Fakta om skredsikring langs fv. 868

 • Lyngen kommune
 • Planlagt ferdigstillelse: 2021-2022
 • Lengde på skredoverbygg: 160 meter.
 • EFLA er rådgivende ingeniør for prosjektering av skredoverbygg.
 • Oppstart av anlegget kom i gang november 2021, etter kort tid avbryte arbeidene grunnet rasfare. Gjenopptatt arbeide juni 2022.
 • Trafikk reguleres med trafikklys. Stenges i perioder når nødvendig.
 • Status pr. september, nesten hele bakveggen oppført og arbeidene med frontsiden pågår med peleboring og oppføring av fundamenter og søyler.
 • Det vil fortsatt være lysregulert og tidvis korte eller lengre stans i trafikken grunnet montering og riving av systemforskalinger.
 • I tillegg vil det være en del intern masseforflytning i anleggsområdet.
 • Hovedentreprenør er Alta anlegg AS
Til toppen