Fv. 8690 Storstein Fergeleie

Oppgradering av Storstein fergeleie – slik at den tilpasses en større ferge med ny fergedriftskontrakt for sambandet i 2023.

Det er ønskelig å oppgradere Storstein fergeleie, slik at den er tilpasset de nye fergene som følger med ny fergedriftskontrakten for sambandet i 2023. Det planlegges å etablere oppstillingsplass, parkeringsplass og areal for venterom. Det er satt av areal for en eventuell framtidig elektrifisering av fergedrift. Samt areal for helikopterlandingsplass og oppbevaring av Daisybell for nedskyting av snømasser ved fare for skred.

Fergeleie og fjellandskap - Klikk for stort bildeStorstein fergeleie TFFK

Troms og Finnmark fylkeskommune har i samarbeid med Skjervøy kommune og Statens vegvesen utarbeidet en detaljreguleringsplan for fv. 8690 Storstein fergeleie. Planbeskrivelsen sier hvilke vurderinger som er gjort i planarbeidet og hvilke rammebetingelser planen bygger på.

Fakta om Storstein fergeleie fv. 8690

  • Kommune: Skjervøy kommune
  • Fase: Detaljreguleringsplan ute på høring
  • Spesifikasjoner: Oppstillingsplass, parkeringsplass, areal for venterom, helikopter landingsplass og oppbevaring av Daisybell, og areal til fremtidig elektrifisering av fergedrift.

På grunn av koronasituasjonen og råd fra helsemyndighetene – vil det ikke bli avholdt folkemøte om dette prosjektet. For innspill og spørsmål kan man ta kontakt med kontaktpersonene under:

Kontaktperson i Skjervøy kommune

Eivind Mathisen, tlf. 777 75 526.

e‐post: eivind.mathisen@skjervoy.kommune.no

Kontaktperson i Troms og Finnmark fylkeskommune

Ann-Kristin Edvardsen, tlf. 900 95 345.

e‐post: ann-kristin.edvardsen@tffk.no

Til toppen