Smart fremkommelighet

Bilde er tatt av brøytebilsjåfør som brøyter vegen til Senjahopen mellom Mefjordbotn og Bringnesset, Fv 862Troms og Finnmark fylkeskommune inviterer leverandører til å utvikle smarte løsninger for bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet på fylkesvegnettet.

Prosjektet blir gjennomført som en førkommersiell anskaffelse og er publisert på Doffin og TED

Kartløsning

Denne applikasjonen er ment å være et hjelpemiddel i forbindelse med Troms og Finnmark fylkeskommunes prosjekt Smart fremkommelighet.

Applikasjonen viser mobildekning (RSRQ – 4G) for Telenor registrert sommeren 2021. Registreringen ble gjort i kjøretøy i fart med en Samsung Galaxy S9 og appen G-NetTrack Pro. Det tas forbehold om feil og at mobildekning kan være endret siden registreringen ble gjort.

Data om ÅDT, andel lange kjøretøy og vegbredde er hentet fra NVDB/vegkart.no. Det tas forbehold om feil i datagrunnlaget.

Spørsmål eller kommentarer kan rettes til prosjektleder Espen Lauvlund Nilsen eller GIS-rådgiver Aniek Lith.

Ekstern link til kartløsningen

Søker smarte løsninger

Troms og Finnmark fylkeskommune ønsker å utfordre markedet til å utvikle smarte løsninger som bedrer fremkommeligheten og øker trafikksikkerheten langs vegene våre, slik at store kjøretøy unngår å møtes der det ikke er plass.

Fylkeskommunen har fått 9,7 millioner kroner i tilskuddsmidler fra Troms Holding AS, for utvikling av løsning til strekninger i det geografiske området Troms. Prosjektet vil gjennomføres som en førkommersiell anskaffelse, hvor vi gjennom tre konkurransefaser utvikler løsninger.

Mer informasjon om før-kommersielle anskaffelser finnes her.

Konkurranse- og tilbudsfase

Troms og Finnmark fylkeskommune har utarbeidet konkurransegrunnlaget for den førkommersielle anskaffelsen, som er publisert på Doffin og TED.

Tilbudsfrist er 9. september kl. 12.00.
Eventuelle spørsmål til konkurransegrunnlaget må sendes skriftlig via Mercell innen fristen for å stille spørsmål, 29. august kl. 12.00.

En overordnet, foreløpig, gjennomføringsplan er illustrert i figuren under.

Viser tidsplan for Smart fremkommelighet - Klikk for stort bilde Markedsdialog

Vi har gjennomført en markedsdialog for å informere om prosjektet, øke leverandørenes forståelse av vårt behov samt få innspill til gjennomføringen av anskaffelsen/prosjektet.

Digital dialogkonferanse 

Vi gjennomførte digital dialogkonferanse den 23. mars 2022.

Her kan du se vår presentasjon fra konferansen. (PDF, 3 MB)

Her kan du laste ned videofil fra konferansen. 

Bakgrunn for prosjektet

Viktige transportårer

​​​​Fylkesvegnettet i Troms og Finnmark er viktige transportårer for både folk og næringsliv. Utfordringen er at om lag 10 prosent av vegnettet har vegbredde som ikke innfrir krav til vegstandard om at to store kjøretøy har plass til å møtes.

Flaskehalser og trafikksikkerhet

Når store kjøretøy møtes i smale tunneler må ofte ett kjøretøy rygge, hvor manøvreringen kan gi skade på både tunnel og kjøretøy. I bratte stigninger med uoversiktlig kurvatur er det utfordrende å se møtende trafikk, ofte møtes kjøretøy på de smaleste partiene - hvorav kjøretøy må stoppe opp. Ved vinterføre og glatte partier klarer ikke store kjøretøy å ta løs igjen, det oppstår trafikkfarlige situasjoner ved disse flaskehalsene og næringstransporten risikerer tapte verdier i form av forsinkelser på vegnettet.

Vil du vite mer?

Her finner du alt du trenger å vite om markedsdialog. (PDF, 321 kB)

Bedre fremkommelighet for tungtransport på Senja. (PDF, 6 MB)

Rapport viktige fylkesveger for næringstrafikk i Troms. (PDF, 9 MB)

Til toppen