Smart fremkommelighet

Bilde er tatt av brøytebilsjåfør som brøyter vegen til Senjahopen mellom Mefjordbotn og Bringnesset, fv. 862.

Troms og Finnmark fylkeskommune inngikk høsten 2022 forsknings- og utviklingsavtaler med seks leverandører i en førkommersiell anskaffelse, for å utvikle smarte løsninger for bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet på fylkesveinettet.

Januar 2023 gikk tre leverandører, Amparo Solutions AS, Aventi Intelligent Communication AS og Rambøll Norge AS i samarbeid med Disruptive Engineering AS, videre i innovasjonskonkurransen for å utvikle prototype av sin løsning.

Innovasjonskonkurranse

Troms og Finnmark fylkeskommune ønsket å utfordre markedet til å utvikle smarte løsninger som bedrer fremkommeligheten og øker trafikksikkerheten langs veiene våre, slik at store kjøretøy unngår å møtes der det ikke er plass.

Prosjektet gjennomføres som en førkommersiell anskaffelse, hvor det gjennom tre konkurransefaser utvikles løsninger.
Troms og Finnmark fylkeskommune mottok 9 tilbud i innovasjonskonkurransen. Høsten 2022 ble det inngått FoU-avtale med seks leverandører for fase 1 – utvikling av løsningsforslag for prototype.
Løsningsforslagene ble evaluert i januar 2023, hvor 3 leverandører gikk videre til fase 2 – utvikling av prototype.

Fylkeskommunen har fått 9,7 millioner kroner i tilskuddsmidler fra Troms Holding AS, for utvikling av løsning til strekninger i det geografiske området Troms.

 

Mer informasjon om før-kommersielle anskaffelser finnes her.

En overordnet, foreløpig, gjennomføringsplan er illustrert i figuren under.

Viser tidsplan for Smart fremkommelighet - Klikk for stort bilde Kristin Jacobsen / TFFK

Kartløsning

Denne applikasjonen er ment å være et hjelpemiddel i forbindelse med Troms og Finnmark fylkeskommunes prosjekt Smart fremkommelighet.

Bakgrunn for prosjektet

Viktige transportårer

Fylkesveinettet i Troms og Finnmark er viktige transportårer for både folk og næringsliv. Utfordringen er at om lag 10 prosent av veinettet har veibredde som ikke innfrir krav til veistandard om at to store kjøretøy har plass til å møtes.

Flaskehalser og trafikksikkerhet

Når store kjøretøy møtes i smale tunneler må ofte ett kjøretøy rygge, hvor manøvreringen kan gi skade på både tunnel og kjøretøy. I bratte stigninger med uoversiktlig kurvatur er det utfordrende å se møtende trafikk, ofte møtes kjøretøy på de smaleste partiene - hvorav kjøretøy må stoppe opp. Ved vinterføre og glatte partier klarer ikke store kjøretøy å ta løs igjen, det oppstår trafikkfarlige situasjoner ved disse flaskehalsene og næringstransporten risikerer tapte verdier i form av forsinkelser på veinettet.

Vil du vite mer?

Her finner du alt du trenger å vite om markedsdialog. (PDF, 321 kB)

Bedre fremkommelighet for tungtransport på Senja. (PDF, 6 MB)

Rapport viktige fylkesveger for næringstrafikk i Troms. (PDF, 9 MB)

Til toppen