Drosjeløyve

Nye regler for drosjeløyver trer i kraft 1. november 2020.

Endringen innebærer blant annet at alle søkere som oppfyller kravene i yrkestransportforskriften, vil få tildelt drosjeløyve. Kommunene/fylkene som løyvedistrikt oppheves, og driveplikten for drosjeløyve faller bort.

Les alt om endringene i drosjeregelverket fra 1. november

Her søker du

Søknad lastes ned her. (PDF, 143 kB)

Søknaden må leveres i e-dialog, ikke benytt epost da søknaden inneholder sensitiv informasjon. Tittel på søknad skal være: Drosjeløyve - Organisasjonsnavn - Kommunenavn Lenke til e-dialog her.

Fylkeskommunen arbeider med etablering av nye rutiner for søknader om drosjeløyve etter 1. november 2020. Det er ikke adgang til å søke om drosjeløyve etter de nye reglene før 1. november 2020.

For spørsmål, kontakt oss på e-post: postmottak@tffk.no

Til toppen