Drosjeløyve

Søknad om drosjeløyve leveres digitalt via Altinn. 

Regjeringen har vedtatt nye krav for drosjenæringen som trer i kraft 1. januar 2023.

Les alt om endringene i drosjeregelverket fra 1. januar 2023

Her søker du

Søknadsskjemaet finner du i Altinn. Tittel på søknad skal være: Drosjeløyve - Organisasjonsnavn – Kommunenavn.

Lenke til søknadsportal hos Altinn her

For spørsmål, kontakt oss på e-post: postmottak@tffk.no

Til toppen