Skoleskyss Troms

Fylkeskommunen har ansvaret for å organisere daglig skyss for alle elever som i henhold til opplæringsloven har rett til gratis skoleskyss i grunnskolen og videregående skole. De fleste av disse reiser med ordinære bussruter.

Eleven har rett til gratis skoleskyss dersom eleven bor over en viss avstand fra skolen:

  • 2 km for 1. klasse
  • 4 km for 2.-10. klasse
  • 6 km for elever i den videregående skolen

Korteste vinterbrøytede (forsvarlig) gangbare vei mellom hjem og skole bestemmer lengden på skoleveien.

Vi benytter oss av Nordatlas for å måle avstanden mellom hjem og skole. Det er viktig at du gjør det samme, da andre kartverktøy kan være upresise.

Her kan du måle din avstand til skolen

Har du ikke rett på fri skoleskyss kan du kjøpe busskort her.

Frist for å søke om skoleskyss fra skolestart er 03. august 2020. Dette gjelder elever i den videregående skole. Se «Hvordan søke?» under «Skoleskyss i videregående skole» lenger ned på siden.

For elever i grunnskolen er det skolen som melder inn behov for skyss.

Skoleskyss i grunnskolen

Skoleskyss i videregående skole

Mer informasjon om skoleskyss

For skoler

Logg inn CERT

Håndbok CERT (PDF, 3 MB) 

Se eiendom - Kartverket

Kontakt

Send e-post til skoleskyss@tffk.no eller postmottak@tffk.no

Til toppen