Skoleskyss Troms

Fylkeskommunen har ansvaret for å organisere daglig skyss for alle elever som i henhold til opplæringsloven har rett til gratis skoleskyss i grunnskolen og videregående skole. De fleste av disse reiser med ordinære bussruter.

Hvem kan søke?

I Troms har følgende elever krav på fri skoleskyss

  • 1. klassetrinn (grunnskole) - elever bosatt mer enn 2 kilometer fra skolen
  • 2. - 10. klassetrinn (grunnskole) - elever bosatt mer enn 4 kilometer fra skolen
  • Elever i videregående skole som bor mer enn 6 kilometer fra skolen
  • Elever med særskilte behov (etter søknad)

Har du ikke rett på fri skoleskyss kan du kjøpe busskort her.

Vi benytter oss av Nordatlas for å måle avstanden mellom hjem og skole. Det er viktig at du gjør det samme, da andre kartverktøy kan være upresise.

Her kan du måle din avstand til skolen

Søk skoleskyss

For elever i grunnskolen er det skolen som melder inn behovet for skyss til fylkeskommunen. Les mer om reglene under.

I den videregående skolen er det eleven selv som sender søknaden etter at inntaket til vgs er sendt inn.

Søk om skoleskyss her (VGS)

Skjema

Skjema for bekreftelse på delt bosted finner du her. (DOC, 183 kB)

Vedlegg til søknad om tilrettelagt skyss (PDF, 380 kB)

For skoler

Logg inn CERT

Håndbok CERT - desember 2019 (PDF, 3 MB)

Mer informasjon om skoleskyss

Skoleskyss Troms

Til toppen