Skoleskyss Troms

Fylkeskommunen har ansvaret for å organisere daglig skyss for alle elever som i henhold til opplæringsloven har rett til gratis skoleskyss i grunnskolen og videregående skole. De fleste av disse reiser med ordinære bussruter.

Eleven har rett til gratis skoleskyss dersom eleven bor over en viss avstand fra skolen:

  • 2 km for 1. klasse
  • 4 km for 2.-10. klasse
  • 6 km for elever i den videregående skolen

Korteste vinterbrøytede (forsvarlig) gangbare vei mellom hjem og skole bestemmer lengden på skoleveien.

Vil du være garantert skoleskyss til skolestart?

  • For elever i grunnskolen er det skolen som melder inn behov om skyss til oss.
  • Hvis du går på videregående skole og søker før 1. august er du garantert skoleskyss ved skolestart.

Skoleskyss i grunnskolen

Skoleskyss i videregående skole

Mer informasjon om skoleskyss

Prisoversikt skoleskyss - for kommuner

Prisoversikt skoleskyss Troms
- Grunnskoleelever 1.-10. klasse Voksenopplæring VGS
Egenandel per km. buss 2,45 kr. 3,37 kr. 3,37 kr.
Minstepris egenandel buss 20 kr. 36 kr. 36 kr.
Egenandel ferge 20 kr. 36 kr. 36 kr.

Prisene i tabellen gjelder per vei/strekning.

For skoler

Logg inn CERT

Håndbok CERT (PDF, 3 MB) 

Se eiendom - Kartverket

Kontakt

Send e-post til postmottak@tffk.no

Til toppen