Skoleskyss Troms

Fylkeskommunen har ansvaret for å organisere daglig skyss for alle elever som i henhold til opplæringsloven har rett til gratis skoleskyss i grunnskolen og videregående skole. De fleste av disse reiser med ordinære bussruter.

Eleven har rett til gratis skoleskyss dersom eleven bor over en viss avstand fra skolen:

  • 2 km for 1. klasse
  • 4 km for 2.-10. klasse
  • 6 km for elever i den videregående skolen

Korteste vinterbrøytede (forsvarlig) gangbare vei mellom hjem og skole bestemmer lengden på skoleveien.

Har du ikke rett på fri skoleskyss kan du kjøpe busskort her

Frist for å søke om skoleskyss fra skolestart er 2. august 2021. Dette gjelder elever i den videregående skole. Se «Hvordan søke?» under «Skoleskyss i videregående skole» lenger ned på siden.

For elever i grunnskolen er det skolen som melder inn behov for skyss.

Skoleskyss i grunnskolen

Skoleskyss i videregående skole

Mer informasjon om skoleskyss

For skoler

Logg inn CERT

Håndbok CERT (PDF, 3 MB) 

Se eiendom - Kartverket

Kontakt

Send e-post til skoleskyss@tffk.no eller postmottak@tffk.no

Til toppen