Akutte skredhendelser

Troms og Finnmark fylkeskommune har egen regional skredberedskap.

Det sitter en mann i en helikopter med skredredskap i henden. - Klikk for stort bildeSkredberedskap i fylkeskommunen bidrar til en tryggere vei. TFFK

Skredberedskapslaget består av åtte geologer og geotekniker. Beredskapen er døgnkontinuerlig og bistår driftskontraktene ute på veinettet med skredvurderinger og befaringer ved behov.

Til toppen