TT-kort (Tilrettelagt transport)

Fylkeskommunen har ansvaret for transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-ordningen). Ordningen gir et transporttilbud til innbyggere med varig funksjonshemming og som er helt eller delvis avskåret fra å bruke det ordinære kollektivtilbudet.

Det er din bostedskommune som avgjør om du får TT-kort eller ikke. Søknad skal dermed sendes din bostedskommune for saksbehandling. Søknadsskjema finnes lenger ned på denne siden. 

Du kan søke om å bli en del av TT-ordningen gjennom hele året. Søknaden vil bli behandlet i løpet av fire uker. Kort utstedes så snart søknad er behandlet og godkjent.

Kommunene godkjenner brukere av ordningen, med bakgrunn i legeerklæring, søknadsskjema og vedtatte prioriteringskriterier.

Bruker selv har alltid et ansvar for å informere kommunene om det skulle oppstå endringer som er av betydning i forhold til brukergodkjenningen.

Er du saksbehandler i kommunen? Her kan du logge inn på CERT. Gjelder kun kommuner i Troms.

Ofte stilte spørsmål om TT-kortet

Retningslinjer og søknadsskjema

Retningslinjer Troms (PDF, 114 kB)

Retningslinjer Finnmark (PDF, 253 kB)

Søknadsskjema Troms (PDF, 458 kB)

Søknadsskjema Finnmark (PDF, 115 kB)

Til toppen