210.000 kroner til samiske prosjekter i Finnmark

Det er avbildet en dame bakfra med et samisk ullsjal. Ullsjalet er rutete med fargene rød, rød, hvit og gul. Hun står samlet med flere andre mennesker, man kan se en mann i en Tana-kofte. I forgrunnen ser man noen grønne planter. - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto Sunniva Tønsberg Gaski Fylkesråd for økonomi og kultur i Troms og Finnmark, Ronald Wærnes, har fordelt 210.000 kroner fra budsjettposten Midler til samiske formål til seks prosjekter.

– Jeg er glad for å kunne støtte gode prosjekter som bidrar til å styrke samisk språk, kultur og samfunnsliv i Finnmark, sier Ronald Wærnes (Sp), fylkesråd for økonomi og kultur i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Han viser til at fylkeskommunen skal være i førersetet for å styrke det samiske med stolthet og som en viktig identitetsbygger.

– Søknadene er også behandlet i henhold til den nylig inngåtte samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Troms og Finnmark fylkeskommune, sier Wærnes.

50-års markeringen av historiens første samiske litteraturseminar i Sirbmá og ČSV som språklig, kulturell politisk mobilisering for samisk språk og kultur som spredte seg fra Deatnu/Tana til hele Sápmi, barne- og ungdomsprogram under årets påskefestival i Guovdageaidnu/Kautokeino og båtbyggerverksted for ungdom og unge voksne i Kárášjohka/Karasjok er blant tiltakene som får støtte.

Blant søknader som vektlegger styrking av samisk språk er nyskapende prosjekter for barn og unge og tiltak med regional betydning, prioritert ved tildelingen.

På årets budsjett er det avsatt i alt 482.600 kroner, hvorav det er gitt tilsagn om 210.000 kroner ved første tildeling i år.

– Jeg håper å få inn flere gode søknader i år, sier fylkesråd Wærnes.

Tilskuddet til samiske formål har løpende saksbehandling, og maksimal søknadssum er 50.000 kroner.

Les mer om midler til samiske formål i Finnmark

Tildelinger av midler til samiske formål
Søker Prosjekt Tildeling
Deatnogátte Sámiid Searvi - Tanabredden sameforening ČSV 50 års jubileum – litteraturseminaret som inspirerte til bevaring og utvikling av samisk språk og kultur 50.000 kroner
Sør-Varanger kommune Samenes nasjonaldag 2022 med fokus på styrking av barn og unges identitetsfølelse og stolthet 10.000 kroner
Hilde Skancke Pedersen Kunststillingen Vuoiŋŋastat – Åndedrag i Kautokeino 30.000 kroner
DittDesign Applikasjon som lærer barn samiske bokstaver og ord 20.000 kroner
Sámi musihkkafestivála vuođđudus / Stiftelsen Samisk  musikkfestival i Kautokeino Sámi beassášmárkanat – Påskefestivalen 2022 med barne- og ungdomsprogram   50.000 kroner
Norges Husflidslag Illut govddodit - Imagine to float Workshop om kajakk- og båtbygging og tradisjons-kunnskap for unge/unge voksne i Karasjok 50.000 kroner
Totalt 210.000 kroner
Til toppen