4,8 millioner til kvenske/norskfinske prosjekter

Kvenflagget vaier i vinden.  - Klikk for stort bilde29 ulike prosjekter er innvilget støtte fra de nasjonale midlene til kvens språk og kvensk/norskfinsk kultur. Illustrasjonsfoto: Sunniva Tønsberg Gaski/Troms og Finnmark fylkeskommune.Fylkesrådet har i sin behandling prioritert prosjekter med barn og unge som målgruppe. Totalt ble det bevilget 4 809 000,- til 29 ulike kvenske/norskfinske språk- og kulturtiltak.  

Innen fristen 1. desember 2021 kom det inn 48 prosjektsøknader.

– Søknadene vi fikk inn hadde stor bredde innenfor blant annet språk, litteratur, film, kulturarv, musikk, festival, scenekunst og media, forteller fylkesråd for økonomi og kultur, Ronald Wærnes (Sp).

Han skryter videre av det høye aktivitetsnivået i de kvenske og norskfinske miljøene.

– Det gleder meg å se at den kvenske og norskfinske kulturen blomstrer. Og for å påse at denne gode trenden fortsetter har vi valgt å prioritere prosjektsøknader hvor barn og unge er en målgruppe, forklarer fylkesråd Wærnes (Sp).

Skal revitalisere og fremme språk og kultur

Troms og Finnmark fylkeskommune overtok 2020 forvaltningen av de nasjonale midlene til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Tilskuddsordningen har som formål å bidra til revitalisering av kvensk språk og å fremme kvensk/norskfinsk kultur. Ordningen skal spesielt bidra til å fremme kvensk språk og kvensk/norskfinsk identitet hos barn og unge.

Disse mottar tilskudd 2022

Tildelingen nasjonalt tilskudd 2022
Søker Prosjekt Sted Tildeling
4H Finnmark Vår felles arv-tradisjon og historie Sør-Varanger 230 000
Astrid Serine Hoel Karhutanssi Oslo 259 000
Eili Bråstad Johannesen Niva Nordreisa 100 000
Eriksenin Sana-arkku Kvensk og norskfinsk matkultur Porsanger 100 000
Evoke Film AS Dokumentarfilm om kunstmaleren Ivar Sælø, fase 2 Tromsø 330 000
Ghuru AS Lanseringsturne - Jikti reppii - gikta river Vadsø 30 000
Grom AS Troll i ord - Storfuglen, utviding kvensk utgave Vaksdal 270 000
Halti kvenkultursenter IKS Fredningsprosess av kvensk kulturminne Nordreisa 100 000
Halti nasjonalparksenter AS Kvensk perspektiv i utstillingen Fantastiske Reisa Nordreisa 220 000
ITU Teatteriforeeninki Lasten teatterileikit / Kvenske teaterleker for barn Nordreisa 60 000
ITU Teatteriforeeninki Kyläpeli 2022 Nordreisa 200 000
ITU Teatteriforeeninki Det usynlige folket, fase 2 og 3 Nordreisa 340 000
Kvensk Finsk Riksforbund Kvenskfinsk folkemusikk Storfjord 140 000
Kvensk språksenter Vadsø AS Quæncasten 2022 Vadsø 80 000
Kvensk språksenter Vadsø AS Kvensk animasjon Vadsø 50 000
Mellemspell AS Redningsarbeid for kvensk folkemusikk og kulturhistorie: innsamling og dokumentasjon Tromsø 300 000
Norske kveners forbund - Ruijan kvääniliitto Kvensk kulturtreff Kvænangen 100 000
Orkana forlag AS To prosent norsk Oslo 120 000
Perspektivet museum Palapeli/gezeg-retenish: Kvenske og jødiske brikker i Tromsø Tromsø 100 000
Porsanger kommune Kväänin kieliverkko Porsanger 60 000
Ruijan Kaiku AS Kvensk journalistpraksis del 2 Alta 300 000
Siivet AS Päivän ja yön kummitukset Toårig: 300 000 (2022), 400 000 (2023) Porsanger 300 000
Stiftelsen Kainun institutti - Kvensk institutt Tekst Lab Porsanger 250 000
Stiftelsen Vokal Nord Nurmen lintu Tromsø 250 000
Tana kvenforening - Teno kveeniseura Etablere språksenter i Tana Tana 70 000
Vadsø kvenfestival Kvenfestivalen 2022 Vadsø 150 000
Varanger museum IKS Fra nasjonaliseringspolitikk til aktivt minoritetsvern Vadsø 70 000
Varanger museum IKS En kvensk pioner kunstneren Ivar Sælø Vadsø 120 000
Vintereik Forlag Fra Wollmann Nils & Magga 3 Oslo 110 000
TOTALT 4 809 000
Til toppen