500 000,- fordelt til samisk språkutvikling

Fylkesbiblioteket, Scene Nord og Samekonferansen mottar alle utviklingstilskudd når fylkesrådet nå har fordelt tospråklighetsmidlene fra Sametinget.

Person smiler. Samisk og kvensk flagg synlig. Foto - Klikk for stort bildeFylkesråd for økonomi og kultur, Ronald Wærnes (Sp) Troms og Finnmark fylkeskommune

Utviklingstilskuddet har som hovedmål at fylkeskommunene styrker og utvikler samiske språk gjennom konkrete språktiltak.

– Disse midlene er et viktig tilskudd fra Sametinget for å sikre at fylkeskommunens forpliktelser i forhold til Samelovens språkregler kan overholdes, og at våre målsetninger i samarbeidsavtalen kan gjennomføres, uttaler fylkesråd for økonomi og kultur, Ronald Wærnes (Sp).

Fylkesråd Wærnes er svært fornøy med at fylkeskommunen i år har fått en økning i tospråklighetsmidlene med 500 000,-.

– Dette er kjærkomne midler som skal brukes til ekstratiltak for å styrke og utvikle samisk språk i hele Troms og Finnmark.  

Slik er utviklingstilskuddet fordelt

Fylkesbiblioteket

Fylkesbiblioteket i Troms og Finnmark har fått utviklingsmidler til følgende tiltak:

  • Samiskspråklige arrangement i folkebibliotekene i Troms og Finnmark, særlig tilknyttet Samenes nasjonaldag og Giellavahkku/Samisk språkuke. Tildeling: 110 000,-.  
  • Finnmark: Utvikling av fotobokmanus til prosjektet Elisabeth Meyer i samiske områder, med samisk som førstespråk. Tildeling: 25 000,-.  
  • Samisk utgave: Bevaring og samhandlingsplan for privatarkiv i Troms og Finnmark. Tildeling 25 000,-.  

Scene nord

Scene nord har fått utviklingsmidler til følgende tiltak:

  • Tilrettelegging og gjennomføring av samiske musikkproduksjoner – vest. Tildeling: 50 000,-.  
  • Tilrettelegging og gjennomføring av samiske musikkproduksjoner – øst. Tildeling: 50 000,-.
  • Den kulturelle skolesekken: samiske produksjoner til bruk i grunnskolen og vgs. Tildeling: 120 000,-.  
  • Bok- og kulturbussen i Troms: formidling av samisk innhold. Tildeling 40 000,-.  

I tillegg er Samekonferansen i regi av fylkeskommunen tildelt 30 000,- til produksjon av samisk innhold.

Til toppen