Aktuelt Samisk og kvensk/norskfinsk

– Samisk bør ikke være valgfritt

Fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp) frykter at samisk språk blir nedprioritert om det blir valgfritt for språkvitaliseringskommuner og bykommuner med særlig ansvar for samisk språk, å svare brukerne sine på samisk.

Nasjonalt tilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur

Har du et tiltak eller prosjekt som bidrar til revitalisering og utvikling av kvensk språk eller fremmer kvensk/norskfinsk kultur? Søk tilskudd innen 1. desember!

Grunn- og aktivitetsstøtte til samiske kulturorganisasjoner

Fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp) har fordelt 45 000,- i grunn- og aktivitetsstøtte til sju samiske organisasjoner som driver med kulturarbeid i Troms.

Ekstrabevilgninger til samisk kunst og kultur

Fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp) har bevilget 50 000 kroner ekstra til den samiske festivalen Márkomeannu. Samtidig får Ung samisk scene tildelt 100 000 kroner.

– Beaivváš har vist oss våre egne vakre farger

Hilsen til Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš i anledning 40 års jubileet. Av fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp).

Midler til viktige samiske tiltak

Sjøsamiske mattradisjoner, nordsamisk meldingstjeneste for barn og unge, samt jubileumsmarkeringer mottar i 2021 støtte fra fylkesrådet.

– Samiske museer må få bedre fasiliteter

Fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp) satte utviklinga av samiske museer på agendaen under den åpne høringen om museumsmeldingen i Stortingets familie – og kulturkomité.

Paljon onnee Kväänikansan päväle!

Met asuma maa-alala missä kolme kanssaa kohatelhaan – norjalaiset, saamelaiset ja kväänit. Se oon ittestä selvä assii ette Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuunit markeerathaan tämän päivän, siksi ette met halluuma juhliit rikkhauet ja meän regiuunin yhtheisen kulttuuriperinön.

Syv språk- og kultursentra får driftstilskudd

Fylkesrådet har bevilget 2 250 000,- til samiske språk- og kultursentra i det geografiske området Troms. – Språk- og kultursentrene  spiller en viktig og sentral rolle i det å løfte både de samiske språk og den samiske kulturen i fylket, sier fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp).

Prioriterer barn og unge

Fylkesrådet har bevilget 5 793 000,- til kvenske/norskfinske språk og kulturtiltak. Prosjekter med barn og unge som målgruppe, samt prosjekter med høy måloppnåelse og kvalitet har blitt prioritert.

Til toppen