En viktig start på det kvensk/norskfinske strategiarbeidet

En statue står og speider over Vadsø og Varangerfjorden - Klikk for stort bildeIllustrasjon: Kvenmonumentet i Vadsø av kunstneren Ensio Seppänen. Nina Merete Austad/TFFK. Årets dialogmøte om kvenske og norskfinske strategier i Troms og Finnmark fylkeskommune var godt besøkt, med over 60 deltakere på Teams.

Torsdag 26. november fant Troms og Finnmark fylkeskommunes dialogmøte om kvenske og norskfinske strategier sted i form av et digitalt seminar på Teams. Hele 76 personer hadde meldt seg på i forkant av seminaret.

Møte var et av flere kvenske/norskfinske dialogmøter i tiden framover.

Fylkesråd for plan, økonomi, språk og kultur, Anne Toril Eriksen Balto (Sp), ønsket velkommen til seminaret. I sin velkomsttale la hun vekt på betydninga av arbeidet med kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur og orienterte om det forestående arbeidet med et nytt, felles strategidokument for kvenske/norskfinske saker i Troms og Finnmark.

– Et av de tidligste vedtakene i den nye fylkeskommunen var at vi skal ta i bruk alle tre språkene kvensk, samisk og norsk, og at ny skilting på våre bygg skal være trespråklig. Det ble vedtatt kvensk navn på fylket som nå er innarbeidet i vår logo, innledet fylkesråden. – Dette fylkestingsvedtaket er et tydelig signal på at kvenske/norskfinske saker hører naturlig til i fylket vårt og at det er et viktig fagområde for hele fylket, sa fylkesråden.

– Samtidig ser vi at det fortsatt er mange utfordringer, og at det er viktig å fortsatt jobbe målrettet for å fremme kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur i fylket vårt og i landet forøvrig. Derfor er innspillene fra miljøene så viktige når vi nå skal i gang med å lage nye strategier, sa fylkesråden.

Under seminaret ble temaene språk og språkopplæring, kunst og kultur, litteratur og bibliotek, DKS, kulturminner, museum og immateriell kulturarv diskutert. Engasjerte deltakere kom med gode innspill til det forestående arbeidet med nye strategier.

I arbeidet med nytt strategidokument for arbeidet med kvenske/norskfinske saker i Troms og Finnmark fylkeskommune, vil det arrangeres flere digitale seminarer. Ulike temaer vil være i fokus, blant annet styrking av kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur blant barn og ungdom.

– Jeg oppfordrer alle til å følge med på våre hjemmesider for nye arrangementer, til å delta og til å komme med innspill til arbeidet, avsluttet fylkesråden.

Informasjon om senere dialogmøter vil bli publisert på tffk.no og sendt ut bredt til miljøene.

Skriftlige innspill kan også sendes inn når som helst på kvensk-norskfinsk@tffk.no

Til toppen