Gratulerer med samenes nasjonaldag!

I år er det 30 år siden den første offisielle markeringen av samenes nasjonaldag.

Dame rosa blazerjakke og hendene i favn smiler til kamera mens hun står vendt mot to kunstverk som henger på den hvite veggen i gangen hun står. Rødt bilde i forgrunnen, et blålig bilde i bakrgunnen. - Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap). Victor Omma/Troms og finnmark fylkeskommune

Loga sámegillii

Mye har skjedd i løpet av de siste 30 årene, og vi har heldigvis sett at samfunnet har beveget seg framover. Flere og flere finner med stolthet tilbake til sitt samiske opphav.

For oss som bor i den delen av verden som er tettes befolket av samer, er det slik utviklingen bør og skal være. Vi vet at fornorskningens sår fortsatt ikke har grodd, men vi er på vei i riktig retning.

Til sommeren overleverer Sannhets- og forsoningskommisjonen sin rapport til Stortinget. Kommisjonen har gransket fornorskningspolitikken og dens virkninger. En viktig del av deres mandat er også å foreslå tiltak for videre forsoning mellom majoritetsbefolkningen og samer.

Som folkevalgt i Troms og Finnmark er det viktig for meg å bistå der jeg kan, for at den positive utviklinga skal fortsette.  

I fylkeskommunen har vi et stort ansvar, og vår tjenesteyting berører livene til store deler av vår mangfoldige befolkning. Vi må være vårt ansvar bevisst, noe som også er stadfestet i samarbeidsavtalen vår med Sametinget som ble signert i 2022.

Siden jeg tok over som fylkesrådsleder har jeg hatt den gleden å oppleve hvordan vi kan være med å påvirke i positiv retning. Det var blant annet en historisk milepæl når vi, sammen med Sametinget og Tromsø kommune gikk sammen for å endelig etablere Samisk hus i Tromsø – 31 år etter at de første planene ble presentert.

Vi har også satt i gang et pilotprosjekt ved Kongsbakken videregående skole som skal utvikle samiskspråklige digitale læremidler innen en rekke fag. Dette vil ikke bare komme våre egne elever til gode, men samisktalende ungdommer i hele landet.

Kristina Torbergsen (Ap), fylkesrådsleder.

Til toppen